Antiquariaat De Bilt

Voor bestellingen en voorwaarden klik op of zie de bestelpagina. Prijzen zijn in Euro en exclusief verzendkosten
Verzendkosten Nederland: Tot 3,2 cm dik: E1,76 - E2,64. Dikker: E6,75 (TGP Posttarieven). N.B: Toeslag bij 1 boek: E1,00
For ordering and conditions click on or see the orderpage. Prices are in Euro and excluding shippingcosts


WETENSCHAPPELIJKE BOEKEN   HOOFDPAGINA
Zoek op deze pagina  


WETENSCHAPPELIJKE BOEKEN

4711 Archeologische en Bouwhistorische kroniek van de Gemeente Utrecht 1988-1992, ingenaaid, gr.8vo, ca.730pp, 4 jaarboeken, met talrijke foto's en tekeningen, z.g.a.n., pakket E 18,- 

2856 Archeologische en Bouwhistorische kroniek van de Gemeente Utrecht 1988, 1989, 1990, 1991-1992, ingenaaid, 8vo, ca.730pp, 4 boeken met talrijke foto's en tekeningen, z.g.a.n., pakket E 18,- 

11064 Archeologische en Bouwhistorische kroniek van de Gemeente Utrecht 1988 & 1989, ingenaaid, 8vo, 2 boeken met talrijke foto's en tekeningen E 7,- 

4697 Comptes rendu du Congrès International de Géographie Amsterdam 1938, Leiden, E.J.Brill, 1938, 1st edition, stiched, gr.8vo, ca.4000pp, 14 books, in french & german, ills., folding maps E 125,- 

4698 Congrès International de Géographie Amsterdam 1938, excursion A, B1, B2, B3, B4, B5, C, 1938, 1e druk, ingenaaid, 8vo, ca.760pp, Excursions a Zeeland, , Pays Mineur, Polders et dunes, Rotterdam et ses environs, région glaciaire, ancien Zuiderzee, Indes Néerlandaises E 65,- 

8207 Diccionario manual amador. Francés-Espanol / Espanol-Francés, 1971, 1e druk, linnen, kl.8vo, 1310pp, pakket E 8,- 

14816 Diesel engines for Rail Traction Vehicles, MB 652, ca.1960, 1e druk, ringband, 4vo, met talrijke ills., Friedrichshafen, mtu E 7,- 

10385 Ernst hackel en zijn monisme, 1e druk, kunstleer, 400pp, A'dam, Cohen, pakket E 6,- 

11894 Experiment NL / 3 Wetenschap in Nederland. wetenschap in Nederland uest i.s.m. NWO, 2010, 1e druk, karton, kl.4vo, 222pp, met talrijke foto's, z.g.a.n. E 6,- 

5635 Het goud der Thraciërs. Archeologische schatten uit het bezit van 25 musea in Bulgarije / Troje <--> Thracië. Archeologische schatten uit de DDR en .., 1984, 1e druk, ingenaaid, 260pp, met talrijke foto's, Rotterdam, Museum Boymans-Van Beuningen E 5,- 

6953 Introduction to C++, 1997, 1st edition, paperback, 240pp, uitgave van Microsoft E 7,- 

14983 De Natuur. Populair Geïllustreerd Maandblad gewijd aan de natuurkundige wetenschappen en hare toepassingen, 1910-20, 1st edition, halflinnen, kl.4vo, Utrecht, J.Broese, met talrijke foto's en tekeningen. 25 boeken, pakket E 150,- 

9823 De oogst. Denkers die ons wereldbeeld veranderden, 2000, 2e druk, paperback, 468pp, pakket E 9,- 

10595 Performance Measurement & Control Systems for Implementing Strategy Text And Cases, 2000, 1e druk, karton, kl.4vo, 780pp, met strepen met gele markeerstift op ca.20 pagina's, pakket E 25,- 

6394 Register op alle de deelen der Natuurkundige lessenvan den Heer Abt Nollet, 1772, 1e druk, halfleer, kl.8vo, 160pp, Utrecht, Samuel de Waal, met een "berigt van den boekverkoper", hoeken band l.beschadigd E 125,- 

9049 Renewable energy in Europe. Building Markets and Capacity, 2004, 1e druk, ingenaaid, 202pp E 20,- 

5514 Stoom. Handleiding voor het stoombedrijf, 1929, 1e druk, linnen, 352pp, ills., rug besch. E 10,- 

2658 Tandraderen, 1919, 1e druk, linnen, 78pp, uitg. Ned. maatschappij van kogellagers, A'dam, ills, hoeken band beschadigd Plus 2 geniette overdrukken uit het Techn.tijdschrift E 15,- 

4689 Westerheem Themanummer Midden-Brabant, 1989, 1e druk, geniet, 80pp, Westerheem jaargang XXXVIII, no.2, april 1989, ills. E 5,- 

4995 (red), Archeologische en Bouwhistorische kroniek van de gemeente Utrecht, 1990, 1e druk, ingenaaid, 170pp, jaarboek met talrijke foto's en tekeningen, z.g.a.n. E 4,- 

8492 Addink-Samplonius M. (red), Urnen delven. Het opgravingsbedrijf artistiek bekeken, 1983, 1e druk, karton+omslag, 144pp, met talrijke foto's, Dieren, De Bataafs Leeuw E 7,- 

8506 Albers S.J. e.a., De katakomben Rome Valkenburg, N.V. Paul Brand, ca.1915, 1e druk, ingenaaid, kl.4vo, 176pp, met foto's, onderstrepingen met potlood, gebruikssporen E 9,- 

4611 ALBRECHT J.C.H., Contributions to the geology of the region between Soengai Klindjau and Soengai Belajan, northern Koetai, Borneo, 1946, 1e druk, linnen, 122pp, Diss. Univ. Utrecht, ills., 2 fold.maps E 20,- 

12917 Allen R.E., Winnie-de-Poeh en het Oplossen van Problemen, 1996, 2e druk, paperback, 192pp E 4,- 

8879 Allen R.E., Winnie-de-Poeh en het Oplossen van Problemen, 2000, 6e druk, paperback, 192pp, z.g.a.n. E 5,- 

0979 Allen R.E., Winnie-de-Poeh en het Oplossen van Problemen, 2001, 7e druk, paperback, 192pp, z.g.a.n. E 5,- 

1055 ALTERA J., Leerplan voor het tekenonderwijs op de lagere school, Groningen, P.Noordhoff N.V., 1948, 2e herz. druk, halflinnen, , 392pp, kl. & zw/w ills., pakket E 15,- 

9491 ALTERA J. (samenst), Leerplan voor het tekenonderwijs op de lagere school, Groningen, P.Noordhoff N.V., 1948, 2e herz. druk, halflinnen, 392pp, kl. & zw/w. ills, hoeken band l.beschadigd E 12,- 

14512 Althouse A.D. e.a., Modern Refrigeration and air conditioning, 1956, th revised edition, cloth, gr.8vo, 756pp, with numerous photos and drawings, text on endpapers, pakket E 25,- 

8392 Anati E., Camonica Valley, 1964, 1e druk, karton+omslag, 274pp, met talrijke foto's, London, Jonathan Cape, depiction of Village life in the Alps from Neolithic times to the Birth of Christ as revealed by thousands of newly found rock carvings E 12,- 

13890 Andritzky M. e.a., Z.B.SCHUHE. Vom blossen Fuss zum Stöckelschuh. Eine Kulturgeschichte der Fussbekleidung, 1988, 1st edition, paperback, gr.4vo, 269pp, with numerous photographs, fine copy E 10,- 

11888 Anholt S., Brand New Justice. The Upside of Global Branding, 2003, 1st edition, boards+dj, 180pp, fine copy E 12,- 

9096 Aponso H.A. e.a., Your child your family. A guide to good family health, 1999, 2nd revised edition, boards, 4vo, 288pp E 8,- 

10471 Astruc M., Aide mémoire du Gradé Automobiliste, ca.1920, 2nd revised edition, cloth, kl.8vo, 275pp, Paris, Henri Charles-Lavauzelle, endpapers missing E 15,- 

5434 AYER A.J., Hume, 1999, 1e druk, paperback, 136pp, z.g.a.n. E 6,- 

9674 Baart J. e.a., Opgravingen in Amsterdam. 20 jaar stadskernonderzoek, van Dishoeck, 1977, 1e druk, kunstleer+omslag, gr.8vo, 524pp, met talrijke foto's, gezocht standaardwerk E 45,- 

4278 Bakas A. e.a., Na het vagevuur van de kredietcrisis: The Future of Finance. een nieuwe toekomst voor banken, verzekeraars en pensioenfondsen, 2008, 1e druk, kunstleer, gr.8vo, 299pp, z.g.a.n. E 12,- 

3117 Bakker B., Te gek om los te lopen. Misverstanden in de psychiatrie, A'dam, Arbeiderspers, 2003, 3e druk, paperback, 192pp, naam op schutblad E 5,- 

5959 Bakker P. e.a., Communicatiekaart van Nederland, 1997, 1e druk, paperback, 249pp E 5,- 

8487 Band A.P. van den e.a.(red), Archeologie in veelvoud. Vijftig jaar Archeologische Werkgemeenschap in Nederland1, 2001, 1e druk, karton, 256pp, met talrijke foto's, z.g.a.n. E 18,- 

3487 Barnett R.C. e.a., Bij gelijke geschiktheid. waarom mannen en vrouwen hetzelfde zijn, 2005, 1e druk, paperback, 320pp, z.g.a.n. E 5,- 

8164 Barry J.A., Technobabble, 1993, 1st edition, stiched, 268pp E 7,- 

9172 Bartels C.P.A., Veel weten kan somtijds baten. over het commercialiseren van kennis, 1994, 1e druk, ingenaaid, 79pp, z.g.a.n. E 5,- 

10277 Bastiaans J., Psychosomatische gevolgen van onderdrukking en verzet, 1957, 1e druk, ingenaaid, 485pp, boekblok scheef (scheefgelezen)., pakket E 12,- 

11788 Baudelocque J.L., De verloskunde. naar den nieuwen, verbeterden en uitgebreiden druk, vertaald, en met eenige aantekeningen vermeerderd door A.Soek, 1790, 1e druk, halfleer, 402pp, Dordrecht, De Leeuw en Krap, deel 1 van 5 delen, met 6 gravures, hoeken band l.beschadigd, voor- en achterplat kaal karton, pakket E 125,- 

9950 Beerling R.F. (verz), De samenleving. Wijsgerige teksten, Deventer, Loghum Slaterus, 1966, 1e druk, paperback, 212pp E 4,- 

8442 Beex G., Onderzoek van grafheuvels te Weelde. Bijdragen tot de Studie van het Brabantse Heem, Deel X, 1960, 1e druk, geniet, Oisterwijk, St. Brabants Heem, 30pp + platen E 8,- 

10311 Begemann F.A., Het onvertelbare. een verkennend onderzoek naar psychotherapie met oorlogsgetroffenen en hun kinderen, 1991, 1e druk, ingenaaid, 206pp E 7,- 

2890 Bellone E., Galilei. Leven en werken van een onrustige geest, 2002, 1e druk, karton+omslag, gr.8vo, 148pp, met talrijke ills., z.g.a.n. E 18,- 

10051 Benda J., De levende gedachten van Kant, A'dam, J.H.Paris, 1949, 1e druk, linnen, kl.8vo, 225pp E 5,- 

1918 Benner B., Genezing door dieet, 1948, 1e druk, linnen, 302pp, licht smoezelig E 8,- 

14125 Berg Ch., Homosexualiteit. Een subjectief en objectief onderzoek., 1959, 1e druk, kunstleer, 383pp, Rotterdam, Boekenmolen, pakket E 7,- 

9355 Berg J. van den, Planning and control of warehousing systems, 1996, 1st edition, paperback, 193pp, dissertation E 12,- 

10270 Berg J.H. van, Metabletica of leer der veranderingen. Beginselen van een historische psychologie, 1964, 13e druk, karton+besch.omslag, 255pp E 5,- 

13625 Berg J.H. van den, Koude rillingen over de rug van Charles Darwin. Metabletisch onderzoek naar de oorzaak van onze verknochtheid aan de afstammingsleer, Nijkerk, Callenbach, 1984, 1e druk, ingenaaid, 250pp, met ills. E 7,- 

13621 Berg J.H. van den, Leven in meervoud, Nijkerk, Callenbach, 1964, 3e druk, linnen+l.besch.omslag, 319pp, met ills., tekst op schutblad E 5,- 

13620 Berg J.H. van den, Het menselijk lichaam. Deel I en II, Nijkerk, Callenbach, 1962, 4e druk, linnen+omslag, 252pp, met ills., pakket E 12,- 

2108 BERG J.H. van den, Metabletica of leer der veranderingen. Beginselen van een historische psychologie, Kampen, J.H.Kok N.V., 1959, 9e druk, linnen+l.besch.omslag, gr.8vo, 256pp E 7,- 

8404 BERG J.H. van den, Metabletica of leer der veranderingen. Beginselen van een historische psychologie, Kampen, J.H.Kok N.V., 1968, 16e druk, linnen+l.besch.omslag, gr.8vo, 256pp E 6,- 

7339 BERG J.H. van den, Metabletica of leer der veranderingen. Beginselen van een historische psychologie, Kampen, J.H.Kok N.V., 1956, 1e druk, linnen+l.besch.omslag, gr.8vo, 256pp E 10,- 

2894 Bergia S., Einstein. Kwanten en relativiteit. revolutie in de natuurkunde, 2002, 1e druk, karton+omslag, gr.8vo, 147pp, met talrijke ills., z.g.a.n., alleen de omslag iets verkleurd E 15,- 

10489 Bergmeijer J.A., Friedrich Nietzsche, de wil tot macht. Proeve eener omzetting aller waarde, A'dam, Cohen, ca.1900, 1e druk, linnen, 388pp, pakket E 15,- 

2899 Bergsma A., Het brein. Ons innerlijk universum, 1997, 3e druk, karton+omslag, gr.8vo, 208pp, ills. E 6,- 

8040 Beukel A. van den, Met andere ogen. Over wetenschap en het zoeken naar zin, W.ten Have, 1994, 2e druk, paperback, 230pp E 6,- 

9322 Biemans C., Spirit! Meer zin in samenwerking, 2004, 1e druk, linnen+omslag, gr.8vo, 211pp, z.g.a.n. E 13,- 

2900 Bilz F.E., Das neue Naturheilverfahren. Jubilaüms Ausgabe. Lehr- und Nachschlagebuch der naturgemäßen Heilweise..., 1898, 75th edition, cloth, gr.8vo, 1943pp, Leipzig, F.H.Bilz, with color plates and many photos and drawings, pakket E 95,- 

6992 Blauw E., Het corporate image. Beeldvorming van de onderneming, 1986, 1e druk, paperback, 198pp E 5,- 

8389 Blink H., Nederland en zijne bewoners. Handboek der Aardrijkskunde en Volkenkunde van Nederland, 1892, 1e druk, linnen, 1712pp, Amsterdam, C.L.Brinkman, met kaarten en afbeeldingen, 3 delen, bovenkant ruggen gevlekt E 25,- 

9795 Bode G., Het poëtische denken van Jean Carteret, 2000, 1e druk, ingenaaid, 192pp E 6,- 

14891 Bodifée G., Het vreemde van de aarde. Strakke natuurwetten en onberekenbaar leven, A'dam, Wereldbibliotheek, 1992, 1e druk, paperback, 239pp E 5,- 

11910 Boer B. de, Ik kan de wereld veranderen. En jij weet wie ik is. 21 uitgangspunten voor nu en de rest van ons leven, 2009, 1e druk, ingenaaid met flappen, met ills., z.g.a.n. E 8,- 

4042 BOER J.A., Wenken en raadgevingen voor de bouw, aanleg en inrichting van gymnastieklokalen, sport- en speelterreinen, 1941, 1e druk, linnen, 200pp, illustraties (foto's/tekeningen), enkele aantekeningen op laatste bladzijde geschreven E 11,- 

9750 Boersma J.S. e.a.(red), festoen. Opgedragen aan A.N. Zadoks-Josephus Jitta bij haar zeventigste verjaardag, 1e druk, linnen+omslag, kl.4vo, 700pp, met talrijke ills., een bundel wetenschappelijke opstellen, vochtvlek onderkant rug, Dutch, English, German, Italian and French text E 18,- 

5885 Boom S. van den, Customer media in de praktijk. Relatiemedia deel 2. 122 cases uit Nederland en België, 2009, 1e druk, ingenaaid, 335pp, z.g.a.n. E 12,- 

3344 BOOMGAART L., Smaller Foraminifera from Bodjonegoro, 1949, 1st edition, cloth, gr.8vo, ca.200pp, about Java, ills., slightly stained cover E 20,- 

0566 Boonstra O. e.a.(red), Historische informatiekunde. Inleiding tot het gebruik van de computer bij historische studies, 1990, 1e druk, ingenaaid, 398pp, z.g.a.n. E 9,- 

8499 Borman R., Oude beschavingen van de Lage Landen. Speurtocht naar het dagelijks leven van onze voorouders van ijstijd tot volksverhuizing, A'dam, Elsevier, 1980, 1e druk, karton+omslag, 218pp, met talrijke foto's E 9,- 

9920 Bos R., Het eerste onderwijs in de aardrijkskunde. handleiding bij het aanvankelijk aardrijkskundig onderwijs, Groningen, Wolters Noordhoff, 1900, 1e druk, linnen, 143pp, belettering rug verschoten, naam op schutblad E 12,- 

2568 BOSSEN P. / ZEE P.v.d., Maritieme meteorologie en oceanografie. Leerboek voor koopvaardijofficieren, 1932, 4e herz. druk, linnen, , 318pp, ills(f/t/k),rug verschoten, pakket E 12,- 

9661 Boulay N., Principes d'anthropologie générale, 1901, 1st edition, hleather, kl.8vo, 334pp, Paris, Lethielleux E 25,- 

5569 Bragg W., Het wonder van het licht, Den Haag, Leopold, 1934, 1e druk, linnen+besch.omslag, gr.8vo, 204pp, ills., pakket E 9,- 

7152 Bragg w., Het wonder van het licht, Den Haag, Leopold, 1934, 1e druk, linnen+besch.omslag, gr.8vo, 204pp, ills., pakket E 10,- 

6554 Brakell Buys R. v., Gestalten uit de perzische mystiek, Deventer, AE.E.Kluwer, ca.1940, 1e druk, linnen, kl.8vo, 144pp E 8,- 

6565 Brakell Buys R. v., Grondvormen der mystiek, Deventer, AE.E.Kluwer, ca.1930, 1e druk, linnen+omslag, 192pp E 9,- 

9167 Brandt Corstius H., Water en vuur, 1995, 1e druk, paperback, 95pp E 4,- 

8123 Breymann U., Designing Components With The C++ Stl. A New Approach to Programming, 2000, 1st edition, boards, 302pp, fine copy E 18,- 

8649 Bricker Ch. e.a., Geschiedenis van de cartografie, 1981, 1e druk, karton+omslag, gr.4vo, 276pp, Alphen aan den Rijn, Atrium, met talrijke kaarten in kleur E 38,- 

6942 Brinkman M.E., Het drama van de menselijke vrijheid. De ambivalente rol van het christelijke vrijheidsbegrip in de westerse cultuur, 2000, 1e druk, paperback, 320pp E 12,- 

12940 Brockman J., Dit verklaart alles. 156 denkers over de meest elegante inzichten aller tijden, 2013, 2e druk, paperback, 443pp E 7,- 

13347 Broek R. van den, Corpus hermeticum, 1991, 1e druk, linnen+l.besch.omslag, kl.4vo, 209pp, fraai exemplaar, naam op schutblad E 15,- 

7257 Broekhuijse H.J.M., Het einde van de sociaaldemocratie. Ralf Dahrendorfs thesen over liberalisme en socialisme, 2002, 1e druk, ingenaaid, gr.8vo, 702pp, Utrecht, Zeno E 18,- 

4877 BROGLIE L. de, Het continue en discontinue in de moderne natuurkunde, A'dam, L.J.Veen, 1948, 1e druk, linnen, 8vo, 260pp E 5,- 

9827 Brooks R.A., De kunstmatige mens, Hoe machines ons veranderen, 2002, 1e druk, paperback, 303pp, boekblok scheef (scheefgelezen). E 7,- 

11889 Brown C.M., Technical Analysis Demystified. A Self-Teaching Guide, 2008, 1st edition, paperback, gr.8vo, 252pp E 8,- 

4791 Bruin J., Het Christelijk geloof en de beoefening der natuurwetenschap, Kampen, J.H.Kok N.V., 1932, 1e druk, linnen, 163pp, roestvlekkig., l.gebruikssporen E 6,- 

10151 Bugental J f.t., The search for existential identity, 1981, 3rd edition, cloth+sl.damaged dj, 330pp, l.signs of usage E 25,- 

6979 Bunt J. e.a.(red), Dynamiek in de distributie, Deventer, AE.E.Kluwer, 1989, 1e druk, karton, 472pp, pakket E 7,- 

5441 BURKE P., Montaigne, 1999, 1e druk, paperback, 110pp, z.g.a.n. E 6,- 

6983 Busato V. e.a., Topbedrijven van de toekomst, Groningen, Wolters Noordhoff, 2002, 1e druk, ingenaaid, gr.8vo, 301pp, z.g.a.n. E 7,- 

5969 Bussel L. v., Infarct. De naderende stilstand van Nederland, 2008, 1e druk, karton, 111pp, met foto's, z.g.a.n. E 12,- 

14821 büstraan P., Stoomturbines, Deventer, AE.E.Kluwer, 1950, 4e druk, linnen, 151pp, met talrijke ills. E 6,- 

11884 Buzan T., Head First! 10 ways to tap into your natural genius, 2000, 1st edition, stiched, gr.8vo, 220pp E 9,- 

10361 Calder N., Einstein en het heelal, 1979, 3e druk, karton+omslag, 177pp, met talrijke foto's E 4,- 

13782 Calot F. v., L'Orthopédie indispensable aux Praticiens, 1913, 6th edition, cloth, 1108pp, with numerous photographs, Paris, A. Maloine, pakket E 15,- 

9820 Calvin W.H., De opkomst van het intellect. 'Een reis naar de ijstijd', Bert Bakker, 1994, 1e druk, paperback, 308pp E 8,- 

4530 CANNEGIETER H.G., Waarnemingen betreffende ionisatie van gassen door licht, van stralende gassen afkomstig, 1911, 1e druk, ingenaaid, 8vo, 80pp, proefschrift, rug l.besch. E 20,- 

7251 Capra F., Het keerpunt. Wetenschap, samenleving en de opkomst van de nieuwe cultuur, A'dam, Contact, 1986, 2e druk, paperback, 486pp, pakket E 6,- 

12083 Capra F., Het keerpunt. Wetenschap, samenleving en de opkomst van de nieuwe cultuur, A'dam, Contact, 1987, 4e druk, paperback, 330pp, pakket E 5,- 

15001 Carver T., The Cambridge Companion to Marx, 1991, 1st edition, stiched, 357pp, ezelsoor in achterplat E 5,- 

8421 Champion S., Archeologische termen en technieken. Alfabetische gids, Amerongen, W.Gaade, 1981, 1e druk, karton, 108pp, met talrijke ills. E 8,- 

3843 Churton T., Geschiedenis van de gnosis. De kennis van het hart, 1989, 1e druk, karton+omslag, 163pp, met foto's E 7,- 

0439 Churton T., Geschiedenis van de gnosis. De kennis van het hart, 1989, 1e druk, karton+omslag, 163pp, met foto's, z.g.a.n. E 8,- 

6826 Cohen A. e.a., Fonologie van het Nederlands en het Fries. Inleiding tot de moderne klankleer, Leiden, Martinus Nijhoff, 1961, 2e druk, linnen, gr.8vo, 156pp, naam op schutblad E 7,- 

8710 Cole K.C., Het heelal en het theekopje. de schoonheid van wiskunde, 1998, 1e druk, paperback, 264pp, scheur midden in boek, tekst op schutblad E 5,- 

3070 Collett P., De verborgen boodschap. Het geheim van lichaamstaal ontmaskerd, Utrecht, Bruna, 2003, 1e druk, paperback, 331pp, Onze lichaamshouding en gezichtsuitdrukking verraden meer over onze gedachten en emoties dan we denken... E 7,- 

14882 Colls K. e.a., The Australian Weather Book, 1995, 3rd edition, stiched, gr.8vo, 175pp, with numerous illustrations E 5,- 

14392 Combe G., Elements of phrenology, 1847, 3rd edition, cloth, kl.8vo, 256pp, with illustrations, New York, William H. Colyer, cover badly damaged, name on endpapers E 25,- 

10600 Comiskey E.E., The Financial Numbers Game. Detecting Creative Accounting Practices, 2002, 3rd edition, karton+omslag, gr.8vo, 395pp, pakket E 10,- 

4324 CORBIN A., Pestdamp en bloesemgeur. Een geschiedenis van de reuk, 1986, 1e druk, paperback, 380pp, ills E 8,- 

4640 COSTER H.P., The gravity field of the western and central mediterranean, 1945, 1st edition, stiched, 8vo, 58pp, Thesis RUU, with folding maps E 15,- 

4876 CRESSON A., De wijsgerige stelsels, A'dam, Wereldbibliotheek, 1935, 1e druk, linnen, 8vo, 304pp E 5,- 

3831 Dalai Lama, Oog van de wijsheid. de visie van Z.H. Dalai Lama, 2005, 1e druk, paperback, 142pp, z.g.a.n. E 8,- 

10523 Damhuis G. e.a., Big is beautiful if... over organiseren op menselijke maat, 2001, 1e druk, ingenaaid, 108pp, z.g.a.n. E 5,- 

11073 Danesh A., Teach yourself JavaScript in a week, 1996, 1st edition, paperback, gr.8vo, 543pp, pakket E 7,- 

6617 Daniken E. von, De terugkeer van de goden, 1993, 1e druk, karton+omslag, 303pp, met talrijke foto's, z.g.a.n. E 11,- 

5926 Däniken E. von, Terug naar de sterren, 1970, 1e druk, karton+omslag, 199pp, met foto's E 5,- 

14756 Dante, De monarchie, 1940, 1e druk, karton, kl.8vo, 168pp E 5,- 

13263 Darwin Ch., De afstamming van den Mensch en de seksueele teeltkeus, A'dam, Cohen, 1184/85, 3e druk, linnen, kl.8vo, 1015pp, met ills., 2 delen, naar de 2e herz.Engelse uitgave, dl.1:middens schutbladen gescheurd, pakket E 35,- 

10660 Darwin Ch., De reis van de Beagle, Amsterdam, Atlas, 1993, 1e druk, karton+omslag, 407pp, pakket E 30,- 

8384 Daudin F.M., Histoire naturelle, generale et particulière, des reptiles. Tome premier, ca.1802, 1st edition, leather, kl.8vo, 384pp, Paris, F.Dufart, with 15 etches, back damaged, scarce E 195,- 

7214 Daumas M., Scientific Instruments of the Seventeenth and Eighteenth Centuries and their Makers, 1989, 1st edition, boards, kl.4vo, 362pp, with numerous photographs, with large index, pakket E 39,- 

6973 Deitel H.M. e.a., C++ how to program, 1997, 2nd edition, paperback, gr.8vo, 1130pp, pakket E 14,- 

8451 Dekker C. e.a.(red), Schitterend ongeluk of sporen van ontwerp? over toeval en doelgerichtheid in de evolutie, 2005, 3e druk, paperback, 348pp, naam op schutblad E 12,- 

13113 Delfgaauw B., Filosofie van de vervreemding, 1988, 3e druk, paperback, 894pp, 4 delen, pakket E 20,- 

6939 Delfgaauw B., Filosofie van de vervreemding als vervreemding van de filosofie, Kampen, J.H.Kok N.V., 1987, 1e druk, paperback, 264pp E 10,- 

0430 Derksen A.A. de, Rationaliteit en wetenschap, Assen, Van Gorcum & Comp., 1980, 1e druk, ingenaaid, 358pp E 8,- 

13261 Descartes R., Vertoog over de methode (discours de la méthode), A'dam, Wereldbibliotheek, 1937, 1e druk, linnen, 180pp, licht roestvlekkige pagina's., naam op schutblad E 5,- 

6222 Dickinson H.W., James Watt. craftsman & engineer, 1935, 1st edition, cloth, gr.8vo, 208pp, with numerous illustrations, pakket E 10,- 

8729 Diekstra R., Persoonlijk onderhoud. zakboek voor zelfanalyse, 1993, 2e druk, paperback, 278pp E 5,- 

3480 Diekstra R., Persoonlijk onderhoud. zakboek voor zelfanalyse, 1993, 4e druk, paperback, 278pp, l.gebruikssporen zoals scheefgelezen E 4,- 

6950 Dooren W. v., Denkwegen in de geschiedenis van de nieuwere wijsbegeerte, 1983, 1e druk, ingenaaid, 252pp E 7,- 

4666 DOORMAAL S.V.D. J.C.A.V., Onderzoekingen betreffende de lössgronden van zuid-Limburg, 1945, 1e druk, ingenaaid, 94pp, proefschrift, ills. E 10,- 

4531 DORSSER H.J. v., Het landschap van westelijk Noordbrabant. Bijdrage tot het inzicht in de ontstaanswijze, 1956, 1e druk, ingenaaid, 8vo, 134pp, Middelharnis, Flakkeesche Drukkerij, proefschrift, met foto's en kaarten E 11,- 

10599 Dreimuller A.P., Het Ondernemingsplan en de Balanced Scorecard, 2002, 1e druk, karton, 282pp, z.g.a.n. E 18,- 

4021 DRIESSEN M., Beginselen der mijnbouwkunde, 1942, 2e druk, halflinnen, 253pp, Bedoeld voor de opleiding van mijnwerkers. Standaardwerk. E 12,- 

8202 Dubreuil H., Nieuwe normen. De bronnen van de productiviteit en van de vreugde, Deventer, AE.E.Kluwer, ca.1933, 1e druk, linnen, 284pp E 8,- 

13774 Dufresne C., Glossarium ad scriptores mediae et infimae Latinitatis, Auctore Carolo Dufresne, Domino Du Cange, Regi à Consiliis, & Franciæ apud Ambianos Quæstore ., 1733, 1e druk, perkament, folio, ca.3900pp, Parisiis, Caroli Osmont, "Editio Nova locupletioir et auctior; Opera et studio Monachorum Ordinis S. Benedicti è Congretatione S. Mauri", NOTE: 5 out of 6 volumes!, pakket E 250,- 

3089 Dunning A.J., Uitersten. Beschouwingen over menselijk gedrag, A'dam, Meulenhoff, 1992, 5e druk, pocket, 174pp, tekst op schutblad E 4,- 

5957 Duyl J.C. v. (red.), Practische warenkennis. Deel 1 warenkennis - koken, A'dam, Meulenhoff, 1933, 2e herz. druk, linnen, 8vo, 300pp, ills., aantekeningen in potlood achterin E 12,- 

12055 Eddington A., The philosophy of physical science, 1939, 1st edition, cloth, 230pp, Cambridge, The University Press E 10,- 

15259 EDEL L.P., Mengen en roeren. Deel 2, Deventer, AE.E.Kluwer, 1947, 4e druk, halflinnen, 248pp E 15,- 

15255 EDEL L.P., Mengen en roeren, 1941, 4e druk, halflinnen, 486pp, deel 1, 4e druk, deel 2, 2e druk, gevl., hoeken band l.beschadigd, pakket E 30,- 

15317 Edel L.P. (bew), Mengen en roeren, Deventer, AE.E.Kluwer, 1936, 1e druk, linnen, 240pp, mooi exemplaar E 25,- 

1959 Eerenbeemt A. van den, Springer zakwoordenboek Kindergeneeskunde, 2008, 1e druk, karton, kl.8vo, 433pp, naam op schutblad, z.g.a.n. E 15,- 

4112 EERLAND L.D., Het scalpel en de kaars. Herinneringen aan jeugd- en ontwikkelingsjaren van een chirurg-vrouwenarts ..., Assen, Van Gorcum & Comp., 1970, 1e druk, linnen+omslag, 142pp, ills(f) E 20,- 

4375 EGMOND J.A., Scheepsbouw, zeemanschap en extract internationaal seinboek Leerboek voor stuurlieden en aspirant-stuurlieden, 1933, 4e druk, linnen, 625pp, ills, gebruikssporen, pakket E 25,- 

8155 Eigen M. a.o., Laws of the game. How the Principles of Nature Govern Chance, 1981, 1st edition, hcloth, 350pp, ills., pakket E 8,- 

8716 Eigen M. e.a., Het spel. Natuurwetten bepalen het toeval, Bert Bakker, 1989, 2e druk, paperback, 349pp E 5,- 

2249 Eisenman R. e.a., De Dode-Zeerollen onthuld. De eerste complete vertaling en interpretatie van 50 sleutelteksten, Utrecht, W.de Haan, 1993, 2e druk, paperback, 280pp, ills. E 7,- 

7018 Endepolis J. (bew), Koenen-Van Anrooy Klassiek Handwoordenboekje, Groningen, Wolters Noordhoff, 1952, 11e herz. druk, linnen, kl.8vo, 170pp, cellotaperesten op schutblad E 5,- 

2970 ENDRES F.C., Het geheim van den vrijmetselaar, W.P.van Stockum & Zn, 1929, 1e druk, linnen, 228pp, rug verschoten E 14,- 

3430 ENDTZ L.J., De Hage-professoren. Geschiedenis van een chirurgische school, 1972, 1e druk, ingenaaid, 172pp, ills. E 6,- 

6968 Engelsen A.Th. den, Uw organisatie als merk, 1993, 1e druk, ingenaaid, kl.8vo, 119pp E 5,- 

8418 Es W.A. v. (red.), Archeologie en historie, van Dishoeck, 1973, 1e druk, linnen+l.besch.omslag, kl.4vo, 540pp, met talrijke foto's, pakket E 18,- 

0616 Es W.A. v. e.a.(red), Archeologie in Nederland. de rijkdom van het bodemarchief, A'dam, Meulenhoff, 1988, 1e druk, karton+omslag, 4vo, 224pp, met talrijke foto's en kaarten, z.g.a.n. E 12,- 

7014 Evans T., Building an Intranet, 1996, 1e druk, paperback, gr.8vo, 684pp, Sams Publishing, incl. CD-ROM E 10,- 

9142 Ewijk H. v., De verschuiving. De veranderde status van jongeren in de jaren tachtig, 1994, 1e druk, ingenaaid, gr.8vo, 172pp E 7,- 

10524 Eyck Van Heslinga H.C. v., Hands-on crisismanagement. tien crisisscenario's en de oplossingen, Deventer, AE.E.Kluwer, 2002, 1e druk, ingenaaid, 124pp E 7,- 

4541 EYK J.J. van der, Reconnaissance soil survey in northern Surinam, 1957, 1st edition, stiched, kl.4vo, 100pp, Wageningen, thesis, with folding map in color and photographs E 18,- 

6972 Ferrée H., Groot inspiratieboek voor creatieve reclame, Deventer, AE.E.Kluwer, 1989, 1e druk, linnen, 4vo, 306pp, met talrijke foto's E 15,- 

9876 Foudraine J., Wie is van hout..., Baarn, Amboboeken, 1973, 25e druk, paperback, 471pp, boekblok scheef (scheefgelezen). E 5,- 

1603 Fraiberg S.H., De magische wereld van het kind, 1982, 13e druk, karton+omslag, kl.8vo, 271pp E 5,- 

14942 Frans G. e.a., Bronze age animal bones from Bovenkarspel. The excavation at Het Valkje, 1981, 1e druk, ingenaaid, kl.4vo, 228pp, met talrijke ills., A'foort, ROB E 7,- 

3318 Fransen Ch.H.J.M., Taxonomy, phylogeny, historical biogeography, and historical ecology of the genus Pontonia Latreille, 2002, 1st edition, boards, 433pp, text on endpapers, fine copy E 15,- 

9819 Franssen M., Archimedes in bad. Mythen en sagen uit de geschiedenis van de wetenschap, 1990, 1e druk, paperback, 125pp E 5,- 

2840 FREUD S., Het ik en de psychologie der massa, A'dam, Wereldbibliotheek, 1948, 4e druk, karton+omslag, 104pp E 5,- 

7817 FREUD S., Het ik en de psychologie der massa, A'dam, Wereldbibliotheek, 1948, 4e druk, karton, 104pp E 4,- 

7239 FREUD S., Inleiding tot de psycho-analyse, A'dam, Wereldbibliotheek, 1952, 7e druk, linnen+l.besch.omslag, 424pp, onderstrepingen met kleurpotlood in de eerste 100 pp., pakket E 6,- 

9465 FREUD S., Inleiding tot de psycho-analyse, A'dam, Wereldbibliotheek, 1963, 10e druk, linnen, 424pp, naam op schutblad, pakket E 7,- 

4735 Freud S., Het levensmysterie en de psycho-analyse, A'dam, Wereldbibliotheek, 11e druk, ingenaaid, 110pp E 5,- 

3082 Freud S., Seksualiteit, 2000, 1e druk, ingenaaid, kl.8vo, 340pp, z.g.a.n. E 11,- 

9265 Friedman Th.L., The world is flat, 2005, 1st edition, boards+dj, gr.8vo, 488pp, fine copy, pakket E 10,- 

11890 Friedman Y., Building Biotechnology. Starting, Managing, And Understanding Biotechnology Companies, 2006, 2nd edition, boards, 306pp, fine copy E 25,- 

2257 FULOP-MILLER R., de Triomf over pijn, Allert de Lange, 1947, 2nd edition, halflinnen, Gesch. der anaesthesie,illustraties (foto's/tekeningen),389p E 12,- 

10658 Gaines Robinson D., Moving from Training to Performance. A Practical Guidebook, 1998, 1st edition, paperback, 340pp E 10,- 

3175 Galjaard H., Alle mensen zijn ongelijk. De verschillen en overeenkomsten tussen mensen: hun erfelijke aanleg, gezondheid, gedrag en prestaties, Balans, 1994, 2e druk, ingenaaid, gr.8vo, 288pp, met talrijke foto's E 5,- 

9160 Gardener M., The ambidextrous universe, 1982, 2nd revised edition, paperback, 293pp E 4,- 

0799 Gardenr L., Erfopvolgers van de graal. De verborgen genealogie van Jezus en zijn koninklijke nazaten, 1999, 3e druk, paperback, 528pp, ills., pakket E 10,- 

3159 Gardner L., Oorsprong van de Graalkoningen. Een controversieel en uniek boek over de ontbrekende schakel tussen de nephilim en de eerste mens, 2000, 2e druk, paperback, 368pp, ills., l.gebruikssporen, pakket E 7,- 

2907 Gelder B. v., Spoorzoeken in de bonte wereld van geloven en denken, A'dam, Meulenhoff, 1985, 20e herz. druk, linnen, gr.8vo, 336pp, ills. E 5,- 

6553 Gelder J. de, Beginselen der stelkunst ontworpen naar haren tegenwoordigen staat van vordering en beschaving, ..., 1821, 2e herz. druk, perkament, kl.8vo, 506pp, met uitvouwbare platen, pakket E 195,- 

11463 Geloof A. van 't, Praktische Organisatiepsychologie, 2007, 1e druk, paperback, 151pp, geen foto, z.g.a.n. E 7,- 

14824 Gendt Jr. J.G. v., Bernoulli's vademecum. Een praktisch handboek voor Berekeningen, dagelijks voorkomende in de Bouw- en Werktuigkunde, 1911, 6e druk, linnen, 869pp, met talrijke ills., A'dam, Ten Brink & De Vries, pakket E 10,- 

11887 Gillmor D., We the Media. Grassroots journalism by the people, for the people, 2004, 1st edition, boards+dj, 299pp, fine copy E 7,- 

8116 Glass R.L., Software Runaways. Monumental Software Disasters, 1998, 1st edition, paperback, 260pp, fine copy E 8,- 

11886 Gordon J., The 10-Minute Energy Solution. A proven plan to increase your energy, reduce your stress and transform your life, 2006, 1st edition, boards+dj, 257pp, fine copy E 10,- 

7920 Gorst M., De eeuwigheid. Op zoek naar het begin der tijden, Den Haag, BZZToH, 2001, 1e druk, paperback, 288pp, l.gebruikssporen E 7,- 

5424 GRAYLING A.C., Wittgenstein, 1999, 1e druk, paperback, 160pp, naam op schutblad, z.g.a.n. E 6,- 

10534 Greene R., De 48 wetten van de macht. Een Joost Elffers boek, A'dam, Meulenhoff, 1998, 1e druk, linnen+omslag, 507pp, de gebonden uitgave!, pakket E 25,- 

6929 Gregory R.L., The Oxford companion to the mind, 1987, 1e druk, linnen+omslag, gr.8vo, 856pp, pakket E 25,- 

8478 Grinspoon L./Bakalar J.B., Marihuana. De verboden medicijn, Utrecht, Spectrum, 1996, 1e druk, paperback, 240pp E 7,- 

9016 Grinwis P. (red), Vitaal ondernemen. Visies op organisatie- en managementvernieuwing, Deventer, AE.E.Kluwer, 1994, 1e druk, paperback, 151pp E 5,- 

4291 GRIST D.H., Rice, 1959, 3rd edition, cloth+dj, 468pp, London, Longmans, with numerous photographs E 18,- 

3550 Grnak A. e.a., Building the best. Lessons from inside Canada's Best Managed Companies, 2006, 1e druk, karton+omslag, 244pp, z.g.a.n. E 10,- 

5913 Groot A. de e.a., Help! De klant verzuipt Cummuniceren met de Barrière Methodiek brengt mensen in beweging, Deventer, AE.E.Kluwer, 2006, 1e druk, linnen+omslag, 136pp, ills., z.g.a.n. E 17,- 

1862 GUNSTEREN W.F.v. e.a., Physisch- en economisch-geografische beschouwingen over de Rijn ..., 1948, 1e druk, halflinnen, 366pp, ills(f/k) E 14,- 

7129 Haaren P.J. v. (samenst.), huishoudboek N.C.B., 1937, 3e druk, linnen, 400pp, ills., naam op schutblad E 8,- 

7974 Haaring P.J.A.M., Leerboek der beschrijvende meetkunde. Atlas, A'dam, Meulenhoff, 1914, 1e druk, linnen, 4vo, met talrijke ills., rug licht beschadigd E 15,- 

7526 Haas B.de/ Haenen H., Winstwaarschuwing, 2002, 1e druk, karton+omslag, z.g.a.n. E 5,- 

6920 Haas E. de, ALA-PDT; the treatment of non melanoma skin cancer re-illuminated, 2007, 1e druk, ingenaaid, gr.8vo, 184pp, ills. E 10,- 

6633 Hall E. v., Vrouwen zijn gezonder dan u denkt. Vrouwengezondheidszorg 1972-1997, 1997, 1e druk, ingenaaid, 150pp E 5,- 

7006 Hall P./Dixon R., Franchising, 1988, 1e druk, paperback, 164pp E 4,- 

6966 Hameka H.F., Introduction to quantum theory, 1967, 1st edition, cloth+damaged dj, gr.8vo, 276pp E 6,- 

8236 HAMMES J., Goud Zilver Edelstenen, 1946, 2e druk, linnen, kl.4vo, 602pp, met talrijke foto's, randen band besch. E 65,- 

5199 HANCE R.J., Interactions between herbicides and the soil, 1980, 1st edition, boards+dj, 350pp, with library slip case on inside E 25,- 

3610 Haneveld G.T. (red), Het groot homeopatisch gezondheidsboek, 2001, 6e herz. druk, ingenaaid, 540pp E 6,- 

5573 HANEVELD, L.P. (red.), Het groot homeopathisch gezondheidsboek, 2001, 6e druk, ingenaaid, 540pp E 6,- 

5153 Hannemann H., Voetreflextherapie. zelf- en partnerbehandeling, A'dam, Strengholt, 1986, 3e druk, ingenaaid, 124pp, ills., geplastificeerd, hoek uit schutblad E 5,- 

6037 HARDING M.E., der Vrouwen levensweg, H.ten Brink, 1938, 1e druk, linnen, 332pp, licht gevlekte band, tekst op schutblad E 8,- 

10618 Hardjono T.W., Management van processen. Identificeren, besturen, beheersen en vernieuwen, Deventer, AE.E.Kluwer, 2001, 1e druk, ingenaaid met flappen, 305pp E 5,- 

5435 HARE R.M., Plato, 1999, 1e druk, paperback, 120pp E 5,- 

6118 Hart H.v.d./ Kerklaan L. e.a., Go!, 1995, 1e druk, ingenaaid, gr.8vo, 288pp, Heemstede, Holland Business Publications, over mangement, incl. een kartonnen versie en de spelregels van het bordspel Go. E 7,- 

4289 HAVE H.ten, Research and breeding for mechanical culture of rice in Surinam, 1967, 1st edition, cloth, 310pp, ills E 14,- 

4548 HAWKES CHR. / Hawkes S., Greeks, Celts and Romans. Studies in Venture and Resistance, 1973, 1e druk, karton+omslag, gr.8vo, 162pp, London, Dent&Sons Ltd, Archaeology into history 1, ills. E 15,- 

8592 Hawking S., Het heelal. Verleden en toekomst van ruimte en tijd, Bert Bakker, 1988, 3e druk, paperback, kl.8vo, 231pp, ills. E 5,- 

8765 Hawking S., Het heelal. Verleden en toekomst van ruimte en tijd, Bert Bakker, 1989, 11e druk, paperback, kl.8vo, 231pp, ills. E 5,- 

1708 Heirman M., Beschavingen botsen niet. In de tang tussen religie & cultuur, 2006, 2e druk, paperback, 239pp, z.g.a.n. E 8,- 

10104 Hell M. e.a., HetKanDusWel.nl. Topconcepten en -bedrijven op internet, ca.2003, 2e druk, ingenaaid, 176pp, ills. E 6,- 

7682 Henriques F., Facetten der liefde. Een sociologie der sexualiteit, ca.1965, 1e druk, kunstleer, 460pp, met uitgebreide register, pakket E 5,- 

6643 Hilgers L., Internet woordenboek, 1998, 1e druk, ingenaaid, 212pp, incl. CD-ROM E 5,- 

9790 Hite S., Het Hite rapport over het gezin, 1994, 1e druk, paperback, 510pp, pakket E 7,- 

2302 Holtzapfel W., Seelenpflege bedürftige kinder zur Heilpädagogiek Rudolf Steiners. Band II, 1978, 1st edition, stiched, 136pp, signs of usage E 6,- 

8083 Holzhauer F.F.O e.a., Psychologie. theorie & praktijk. deel 1, 2 en 3, 1975, 1e druk, linnen+l.besch.omslag, kl.4vo, 685pp, met ills., Leiden, Stenfert Kroese, pakket E 12,- 

3903 HONIG P./ VERDOORN F., Science and scientists in the Netherlands Indies, 1945, 1st edition, cloth, 492pp, standard work, ills, pakket E 30,- 

5731 Houtsmuller A.J., Het Dr. Houtsmullerdieet. voeding als sterk wapen tegen kanker, 1999, 1e druk, ingenaaid, 194pp E 12,- 

5532 HOUWINK R., Data: Mirrors of science, A'dam, Elsevier, 1970, 1st edition, cloth+sl.damaged dj, 214pp, collection of scientific facts of interest to the student of science as well as the professional and the science fan converted into images for easy remembrance, text on endpapers E 6,- 

5533 HOUWINK R., The odd book of data, A'dam, Elsevier, 1966, 2nd edition, boards, 106pp, text on endpapers E 4,- 

8203 Hoyack L., Autarkie. Een oeconomisch-ethische studie, Deventer, AE.E.Kluwer, ca.1933, 1e druk, linnen, 160pp E 8,- 

8201 Hoyack L., Tijdgeest. Een cultuurphilosophische studie, Deventer, AE.E.Kluwer, ca.1932, 1e druk, linnen, 204pp E 8,- 

15430 Huffelen K. v. e.a., Onzichtbare risico's in het Draadloze Tijdperk dl.1 Alles over mobieltjes, draadloos internet, snoerloze huistelefoons (DECT) en zendmasten, 2008, 1e druk, ingenaaid, gr.8vo, 360pp, z.g.a.n. E 7,- 

8170 Hulspas M. e.a., Tussen Waarheid & Waanzin. Een encyclopedie der Pseudo-wetenschappen, Breda, de Geus, 1998, 3e herz. druk, karton, gr.8vo, 488pp, pakket E 7,- 

5631 Hüser A., Wo selbst die wege nachdenklich werden. Friedrich Nietzsche und der Berg, 2003, 1st edition, paperback, 253pp, fine copy E 8,- 

9574 Huygens G.W., De Nederlandse auteur en zijn publiek. Een sociologisch-literaire studie over de ontwikkeling van het letterkundig leven in Nederland sinds de 18e eeu, A'dam, van Oorschot, 1946, 1st edition, halflinnen, 232pp, hoeken band l.beschadigd E 6,- 

11413 Imhof E. (red), Gelände und karte, 1950, 1st edition, cloth, gr.8vo, ca.300pp, with numerous illustrations, Eugen Rentsch Verlag Erlenbach-Zurich/Stuttgart E 10,- 

5436 INWOOD M., Heidegger, 2000, 1e druk, paperback, 176pp, naam op schutblad, z.g.a.n. E 6,- 

7009 Isenberg D.J. e.a., De manager, 1987, 1e druk, kunstleer+omslag, 170pp, Harvard Classics E 12,- 

11605 Jaffé A., Jung over de zin van het leven, Rotterdam, Lemniscaat, 1972, 2e druk, paperback, 168pp, l.gebruikssporen E 5,- 

4545 JAGER GERLINGS J.H., Sprekende weefsels. Studie over ontstaan en betekenis van weefsels van enige Indonesische eilanden, 1952, 1e druk, ingenaaid, 160pp, proefschrift, vooral over Borneo en Celebes, vrij zeldzaam, mooi ex., ills.(f/t) E 39,- 

9258 James G., Success secrets from Silicon Valley, 1998, 1e druk, paperback, 278pp, text on endpapers E 5,- 

9408 Jensen G.A. e.a., Starting a chiropractic practice. A Comprehensive Guide to Clinic Management, 1992, 2e druk, paperback, 213pp, z.g.a.n. E 15,- 

13012 Jensen S., Ik lieg, dus ik ben, 2011, 2e druk, paperback, 207pp, naam op schutblad, z.g.a.n. E 6,- 

6467 Johnson B. e.a., IT Service Management from hell !, 2006, 3e druk, ingenaaid, 128pp, z.g.a.n. E 5,- 

6958 Jonash R.S. e.a., The innovation premium. How "Next Generation" Companies Are Achieving Peak Performance and Profitability, 1999, 1st edition, boards+dj, 151pp E 15,- 

11461 Jongebloed F., Perspectiefvol Businessplan, 2007, 1e druk, paperback, 120pp, geen foto, z.g.a.n. E 6,- 

11759 Jowett B., The dialogues of Plato translated into English with analyses and introductions, 1897, 3e druk, linnen, gr.8vo, Oxford, the Clarendon Press, complete in 5 volumes, backs of 3 volumes repaired (see picture), pakket E 150,- 

14880 Jung C.G., Antwoord op Job, Rotterdam, Lemniscaat, 1978, 1e druk, paperback, 183pp E 8,- 

10297 Jung C.G., Antwort auf Hiob, 1967, 1e druk, paperback, 143pp, Rascher Verlag, licht roestvlekkige pagina's. E 4,- 

11604 Jung C.G., Herinneringen dromen gedachten, 1976, 1e druk, ingenaaid, 356pp, gebruikssporen, pakket E 5,- 

13426 JUNG C.G., De mens en zijn symbolen, 1985, 9e druk, paperback, 293pp E 6,- 

13606 JUNG C.G., De mens en zijn symbolen, 1978, 3e druk, linnen+besch.omslag, kl.4vo, 320pp, met talrijke ills. E 8,- 

14016 JUNG C.G., De mens en zijn symbolen, 1976, 2e druk, linnen+omslag, kl.4vo, 320pp, met talrijke ills., naam op schutblad E 7,- 

14030 Jung C.G., Over UFO's. Een psychisch gerucht, Rotterdam, Lemniscaat, 1980, 1e druk, paperback, 8vo, 164pp, naam op schutblad E 6,- 

11364 JUNG C.G., Psychologische beschouwingen. Een keur uit zijn werken, A'dam, L.J.Veen, 1949, 1e druk, linnen, 362pp, naam op titelblad E 8,- 

13981 JUNG C.G., Psychologische beschouwingen. Een keur uit zijn werken, A'dam, L.J.Veen, 1949, 1e druk, linnen, 362pp E 7,- 

12921 Jung C.G., Verzameld werk dl.1 t/m 5 / V.Brome - Jung. Waarheid & legende, Rotterdam, Lemniscaat, 1985, 1e druk, linnen+l.besch.omslag, 1700pp, deel 2 is vochtig geweest, pakket E 60,- 

5237 JUST A., Kehrt zur Natur zurück! Die wahre naturgemäße Heil- und Lebensweise, Wasser, Licht, Luft, Erde, Früchte, wahres Christentum, 1910, 1e druk, linnen, 708pp, ills., gaatje in rug E 10,- 

6961 Justis R. e.a., Franchising, 1989, 1st edition, paperback, gr.8vo, 670pp E 5,- 

9818 Kahn R., In de spreekkamer van de psychiater, Balans, 2008, 3e druk, paperback, 327pp E 9,- 

6952 Kalakota R. e.a., e-Business. Roadmap for succes, 1999, 1st edition, paperback, gr.8vo, 378pp, ills. E 9,- 

1560 Karelse F., Particle convection in thermonuclear plasmas, 2001, 1st edition, paperback, 174pp, fine copy E 10,- 

9348 Kayzer W., Vertrouwd en o zo vreemd. Over geheugen en bewustzijn, A'dam, Contact, 1995, 1e druk, paperback, 606pp, gebruikssporen, pakket E 7,- 

10278 Keill J., Inleiding tot de waare natuur- en sterrekunde, of de natuur- en sterrekundige lessen van den heer Johan Keill, M.D., 1741, 1e druk, perkament, kl.4vo, 628pp, zeldzame Nederlandse vertaling van ''Introductiones ad veram Physicam et veram Astronomiam ...' from 1701, met uitklapbare tekeningen, pakket E 2950,- 

15017 Kennedy P. (ed), Grand strategies in war and peace, 1991, 1st edition, cloth+dj, 228pp, Yale University Press, fine copy E 10,- 

9113 Kerry J. e.a., This moment on earth. Today's New Environmentalists and Their Vision for the Future, 2007, 1st edition, paperback, 255pp, fine copy E 7,- 

7207 Khazai K., Ontstaan en ontwikkeling van het schrift, 1984, 1st edition, paperback met flappen, gr.8vo, 232pp, met talrijke ills., l.boekblok scheef (scheefgelezen). E 12,- 

0365 Kluytmans G.J.G., Menselijk gedrag. Een beknopte inleiding in de psychologie, Deventer, Loghum Slaterus, 1985, 4e druk, ingenaaid, 110pp E 5,- 

8948 Knepper S. e.a.(samenst), Tobben in voorspoed, 1998, 1e druk, paperback, 142pp, z.g.a.n. E 5,- 

11063 Kok D.H. (red), Archeologische kroniek Provincie Utrecht 1990-1991, 1992-1993 & 1998-1999, 1e druk, ingenaaid, gr.8vo, 3 jaarboeken, met talrijke foto's en tekeningen E 10,- 

10526 Koning D. de e.a., IT zonder hoofdpijn. een leidraad voor het verbeteren van de bedrijfspresentaties, 2002, 1e druk, paperback, 196pp, z.g.a.n. E 7,- 

7827 Koningsveld H., Het verschijnsel wetenschap, 1980, 5e druk, ingenaaid, 211pp, met talrijke potloodonderstrepingen E 4,- 

1477 Koopmans A., Antroposofie, 1978, 1e druk, ingenaaid, 63pp, met gesigneerde opdracht door de auteur E 5,- 

7316 Koopmans R., Tegenspraak brengt ons verder. Over de strategie van de oppositionele beroepspraktijk, A'dam, Bezige Bij, 1974, 1e druk, paperback, 256pp, gebruikssporen E 5,- 

3275 KORTHALS ALTES J., Polderland in Italie. De werkzaamheden der Nederlandsche bedijkers in vroeger eeuwen en het Italiaansche polderland voorheen en thans, W.P.van Stockum & Zn, 1928, 1e druk, linnen, 288pp, met opdracht van de auteur, ills.(f/k), licht roestvlekkige pagina's. E 35,- 

7240 Kralingen R. v. e.a., De transparante wereld. Elf communicatieadviezen voor eigentijds ondernemen, 1999, 1e druk, karton+omslag, 126pp, tekst op schutblad, z.g.a.n. E 4,- 

9092 Krupp F., Earth: The sequel. The Race to Reinvent Energy and Stop Global Warming, 2008, 1st edition, boards+sl.damaged dj, 279pp, signed by F.Krupp E 8,- 

10145 Kuiper P.C. de, Ver heen. Verslag van Depressie, SDU, 1988, 2e druk, linnen+l.besch.omslag, 168pp, naam op titelblad E 5,- 

8290 KUITERT H.M., Hetzelfde anders zien. Het christelijk geloof als verbeelding, 2005, 1e druk, paperback, 220pp, Baarn, Ten Have E 8,- 

6673 Kunz K./B., Complete voetreflexologie, 1989, 3e druk, karton, gr.8vo, 158pp, ills., rug verschoten. E 9,- 

8617 Laan K. ter, Nederlandse spreekwoorden/spreuken en zegswijzen, A'dam, Elsevier, 1998, 24e druk, karton, kl.4vo, 433pp, Naslagwerk E 6,- 

8881 Lamb R., Trendwatcher.com. 10 trends, 2004, 1e druk, karton, 87pp E 5,- 

10362 Lambers C.H.R., De wijzen van het oosten, 1902, 1e druk, linnen, 300pp E 15,- 

7320 Landman-Kasper J., Irisdiagnose. Het oog als spiegel der gezondheid. Met tips voor gezondheid en dieet, 1981, 2e druk, karton+l.besch.omslag, gr.8vo, 186pp E 8,- 

10529 Langendijk H. (ed), Is Fair Value Fair. Financial Reporting From An International Perspective, 2003, 1st edition, boards+dj, 369pp, fine copy E 30,- 

8835 Laue M. von, Geschiedenis der natuurkunde, Den Haag, Stols, 1954, 1e druk, linnen, 176pp E 6,- 

5830 Leeuw K.P.C. de (red.), Van ontspanning en inspanning. Aspecten van de geschiedenis van de vrije tijd, 1995, 1e druk, kunstleer+omslag, 406pp, z.g.a.n. E 14,- 

9275 Legget J., Half gone. Oil, Gas, Hot Air And The Global Energy Crisis, 2006, 2nd edition, paperback, 322pp E 5,- 

2496 LEUSEN H.j.v., Landmeten en waterpassen, 1947, 6e druk, linnen, 234pp, uitg. Waltman, Delft, ills. E 6,- 

12947 Levinas E., God, de dood en de tijd, 1993, 6e druk, paperback, 400pp E 27,- 

0889 Lietaert Peerbolte M., De verschijning mens. Vanwaar waarheen, A'dam, Bezige Bij, 1971, 1e druk, paperback, 174pp E 4,- 

13050 Ligt B. de, Erasmus. Begrepen uit de geest der renaissance, 1e druk, linnen, 236pp, naam op schutblad E 7,- 

9284 Linden W.J.M. van der, Between heaven and earth. The devil and the deep blue sea, 2006, 1st edition, stiched, 224pp, ills., fine copy E 9,- 

10415 Littrow J.J. von, Tafereel van het heel-al. Onderhoudende beschrijving van het Uitspansel en den Aardbol, 1848, 1st edition, halfleer, gr.8vo, 1618pp, met talrijke ills., 4 delen in 3 banden, de hoeken van de banden zijn (soms behoorlijk) beschadigd, pakket E 100,- 

4976 LITTWACK J., Verhandeling over de proefgetallen van negen en elf; voorafgegaan door eene aanspraak, gedaan in het Wisk Gez.schap Mathesis Artium Genitrix, 1821, 2e druk, leer, 8vo, 45pp, Amsterdam, Schallekamp en van de Crampel, met opdracht van de auteur!, goud op snede, goed ex. E 175,- 

14863 Lolkema H., Kaasbereiding, 1974, 1e druk, halflinnen, 376pp, met foto's, Apeldoorn, Landelijke Stichting Beroepsopleiding Levensmiddelenindustrie, standaardwerk, naam op schutblad, mooi exemplaar E 60,- 

11746 Lommel P. v., Eindeloos bewustzijn. Een wetenschappelijke visie op de bijna - doodervaring, 2008, 8e druk, paperback, 403pp, onderstrepingen met potlood op talrijke pagina's, pakket E 6,- 

9009 Loos I.J., het onderwijs aan volwassenen, 1959, 1e druk, linnen, 228pp, naam op schutblad E 15,- 

14879 Ludlam F.H. e.a., Further outlook, 1954, 1st edition, boards+sl.damaged dj, 174pp, London, Allan Wingate E 10,- 

9298 Mallon K. (ed), Renewable energy policy and politics. A Guide for Decision-Makers, 2006, 1st edition, paperback, gr.8vo, 268pp, fine copy E 25,- 

5528 MARGENAU H./ MURPHY G.M., The mathematics of physics and chemistry, 1956, 2nd revised edition, cloth, 604pp E 8,- 

12777 Marin P., Dictionaire portatif of Nederduitsch en Fransch woorden-boekje, 1753, 5e herz. druk, halfleer, kl.8vo, 840pp, A'dam, Jan van Eyl, enkele pagina's beschadigd, band zwaar beschadigd, schaars, pakket E 95,- 

7024 Marmet O./ Meyer A., Kleine sociale psychologie, 1999, 6e druk, paperback, 120pp, met talrijke onderstrepingen met pen! E 4,- 

3801 Marquardt H., Voetzonemassage als therapie, ca.1975, 1e druk, ingenaaid, 144pp, ills. E 7,- 

5566 Mars P. e.a., De kunst van succesvol ondernemen op basis van Ondernemingsprocesbeheer met ERP-software, Deventer, AE.E.Kluwer, 2006, 2e herz. druk, paperback, 206pp, z.g.a.n. E 12,- 

15090 Martinet J.F., Katechismus der natuur. Vierde deel / Natuurkundige en ophelderende aanmerkingen over het vierde deel, 1779, 1e druk, halfleer, ca.700pp, Amsterdam, Johannes Allart, met 7, meest uitvouwbare gravures, randen afgesleten, pakket E 50,- 

15089 Martinet J.F., Katechismus der natuur. Eerste deel / Natuurkundige en ophelderende aanmerkingen over het eerste deel, 1778, 4e druk, halfleer, 734pp, Amsterdam, Johannes Allart, met 4 gravures, sticker op de rug, pakket E 30,- 

15006 Matthews B. (ed), Marx: A Hundred Years on, 1983, 1st edition, paperback, 312pp E 7,- 

7248 McDannell C./ Lang B., De hemel. Een aardse geschiedenis, Haarlem, Gottmer, 1991, 1e druk, ingenaaid, 384pp, ills. E 7,- 

9100 McKendrik S., In a monastery library. Preserving Codex Sinaiticus And The Greek Written Heritage, 2006, 1st edition, stiched, kl.4vo, 48pp, ills. E 7,- 

7008 McNeal Stancill J. e.a., Financieel management, 1987, 1e druk, kunstleer+omslag, 160pp, Harvard Classics E 10,- 

8507 Megaw J.V.S., Art of the European Iron Age. A study of the elusive image, 1970, 1e druk, kunstleer+omslag, kl.4vo, ca.300pp, met talrijke foto's, pakket E 18,- 

9305 Meijers J.A., Het Nederlandse spellingsdrama. een poging tot relativering, 1967, 1e druk, paperback, 174pp, gebruikssporen E 4,- 

14955 Menger K., Moral, wille und weltgestaltung. Grundlegung zur Logik der Sitten, 1934, 1st edition, stiched, 143pp, Wien, Julius Springer, name on titlepage, some damage top spine, pakket E 40,- 

5507 MENTINK H.B.J., Organisatiecultuur en informatiesystemen, 1989, 1e druk, linnen+omslag, 198pp E 7,- 

2431 Menzel P. e.a., Evolutie van een nieuwe soort. Robo sapiens, 2002, 1e druk, karton+omslag, 4vo, 240pp, met talrijke foto's, z.g.a.n. E 8,- 

11914 Metcalfe J., Herbs and aromatherapy, 1993, 1e druk, boards+dj, 96pp, with numerous illustrations, London, Bloomsbury, fine copy E 5,- 

3105 Meulenberg F., Een Fistel van Tijd, 1997, 1e druk, paperback met flappen, 169pp, ills., z.g.a.n. E 5,- 

4280 Meursing B.T.J. e.a.(red), Handboek reanimatie, Lochem, de Tijdstroom, 2004, 2e herz. druk, karton, 4vo, 392pp, z.g.a.n. E 30,- 

12379 Miedema D., Vakkennis voor de schilder. Leerboek voor het Schildersambacht, Haarlem, Gottmer, 1947, 1e druk, linnen, 288pp, met talrijke ills. E 25,- 

2643 Mietus D., Understanding planning for effective decision support. a cognitive task analysis of nurse scheduling, 1994, 1st edition, paperback, 215pp E 7,- 

0391 Mijnhardt W.W. (red), Kantelend geschiedbeeld. Nederlandse historiografie sinds 1945, Utrecht, Spectrum, 1983, 1e druk, paperback, 386pp E 8,- 

9486 Miller A.G., Sterren wichelarij tot ruimtevaart, 1959, 1e druk, linnen, 400pp, hoek uit schutblad, pakket E 10,- 

5876 Minden J.R. v., Alles over managementtests, 1994, 5e druk, paperback, 304pp, l.gebruikssporen E 5,- 

3021 Modlin I.M., The destiny of Dutch medicine. From Amsterdam to Ambon, 2001, 1st edition, stiched, gr.8vo, 208pp, with numerous illustrations, fine copy E 12,- 

3033 Modlin I.M., The doctors of the Dutch. From Deyman to Donders and Dicke, 1999, 1st edition, stiched, gr.8vo, 128pp, with numerous illustrations, fine copy E 7,- 

3023 Modlin I.M., The medical legacy of Leiden. Bontius, Boerhaave and Botany, 1998, 1st edition, stiched, gr.8vo, 117pp, with numerous illustrations, fine copy E 7,- 

10216 Mohr F r, Leven met horizon. Het volwaardig menszijn in het geding, Deventer, AE.E.Kluwer, 1970, 1e druk, paperback, 206pp E 4,- 

6975 Molenaar C., E-strategie. Nieuwe regels vvor de oude economie, 2001, 1e druk, karton, 213pp, z.g.a.n. E 10,- 

7010 Molenaar C., Veranderingen door internet. Branches in de toekomst. verzekeren, reizen, automatiseren, fast moving consumer goods, reclame & telecommunicatie, 1999, 1e druk, ingenaaid, 214pp E 9,- 

5807 Molenaar C., Wisseling van de macht. hoe ons gedrag verandert in een virtuele wereld / Hoe u slagvaardig innoveert in een virtuele wereld, 2006, 1e druk, paperback, gr.8vo, 217pp, gesigneerd, ills., z.g.a.n. E 12,- 

7494 Mom J.C., Physische therapie. Practische wetenschappelijke uiteenzetting der methoden der Natuurgeneeswijze, Zwolle, La Rivière & Voorhoeve, 1926, 1e druk, linnen, 368pp, 87 ills. E 10,- 

1711 Montignac M., Zij is slank want zij eet!, 1996, 1e druk, paperback, 279pp E 6,- 

9017 Moran R.A., Een must voor managers, 1994, 1e druk, karton, kl.8vo, 75pp, tekst op schutblad E 4,- 

14819 Morre J.P.P. v. e.a., Stoomketels. Deel I & deel II, Deventer, AE.E.Kluwer, 1958, 5e druk, linnen, gr.8vo, 450pp, met talrijke ills. E 7,- 

4261 Mostert F.J.A., Medisch woordenboek Engels/Nederlands Nederlands/Engels, 1990, 3e herz. druk, karton, 206pp, Bohn Stafleu van Loghum, z.g.a.n. E 8,- 

8167 Muller J.M., Elementary Functions. Algorithms and Implementations, 1997, 1st edition, boards, 208pp, fine copy E 18,- 

7233 Muntinga M.A. e.a., Instrumenten voor modern kwaliteitsmanagement, Deventer, AE.E.Kluwer, 2000, 1st edition, ingenaaid met flappen, 160pp, z.g.a.n. E 5,- 

0893 MURPHY M., Golf in the kingdom, New York, Viking, 1976, 1st edition, cloth+dj, 208pp, metaphysical cult classic about golf E 25,- 

13375 Navoni M., Leonardo da Vinci and the Secrets of the Codex Atlanticus, 2014, 2nd revised edition, boards+dj, folio, 207pp, with numerous illustrations, White Star Editions, 100 folios from the Codex Atlanticus demonstrate Leonardo's timeless genius for innovative ideas and design, fine copy, pakket E 35,- 

8943 Nijs P.F.A. de, Ontwikkeling langs de levenslijnen, 2004, 1e druk, ingenaaid, 240pp, over autismespectrumstoornissen, naam op schutblad, theevlekken op onderkant E 10,- 

9409 Ogilvie R.G., Krijgen is een kunst. Omtrent krijgskunde en ondernemingsstrategie, 1990, 1e druk, ingenaaid, 327pp, ills. E 10,- 

10597 Ogilvie R.G., Strategische beleidsinformatie. strategic business intelligence, 2001, 1e druk, karton, 257pp, met strepen met gele markeerstift op ca. 25 pagina's E 5,- 

11891 Oliver R.W., The Biotech Age. The Business of Biotech and How to Profit from It, 2003, 1st edition, paperback, 253pp, l.signs of usage E 9,- 

9301 öner F.C., Thoracolumbar spine fractures. Diagnostic and prognostic parameters, 1999, 1st edition, stiched, 182pp, ills., proefschrift, fine copy E 10,- 

13358 Oort J. v., De Keulse Mani-Codex. Pimander 11, 2005, 1e druk, linnen, kl.4vo, 247pp, met ills., naam op schutblad, z.g.a.n. E 25,- 

7260 Oostveen Joh., Spraak- en stemafwijkingen, 1937, 1e druk, linnen, 432pp, met ills. E 15,- 

6956 Papows J., Enterprise.com. Market leadership in the information age, 1999, 1e druk, paperback, 8vo, 240pp E 10,- 

11902 Parent J., Zen Golf: Mastering The Mental Game, 2002, 1st edition, boards+dj, kl.8vo, 203pp, fine copy E 9,- 

9010 Parreren, Psychologie van het leren. Eerste en tweede deel, Deventer, Loghum Slaterus, 1963,62, 1st edition, linnen, 455pp, 2 boeken E 10,- 

13250 Pascal B., Gedachten, J.A.Boom & zoon, 1997, 1st edition, linnen+omslag, 480pp, naam op schutblad, z.g.a.n., pakket E 25,- 

4573 Pater B. de e.a., Een tempel der kaarten. Negentig jaar geografiebeoefening aan de universiteit utrecht, 1999, 1e druk, linnen, 4vo, 288pp, ills. E 10,- 

9052 Patterson W., Transforming electricity. The Coming Generation Of Change, 1999, 2e druk, paperback, 203pp, z.g.a.n. E 20,- 

9451 Pearsall R., Collecting and restoring scientific instruments, 1974, 1st edition, cloth+dj, 277pp, with numerous illustrations, fine copy E 25,- 

7086 Peelen E. e.a.(red), Klantentrouw via internet, Deventer, AE.E.Kluwer, 2001, 1e druk, karton, 132pp, z.g.a.n. E 9,- 

11790 Persille L.F., Handleiding der algemeene natuurkunde van den zieken mensch, ten gebruike bij het onderwijs aan 's rijks kweekschool voor militaire geneeskundigen, 1850, 1e druk, halflinnen, 413pp, Utrecht, J.G.van Terveen en Zoon E 125,- 

11885 Petrini C., Slow food almanac 2008, 2008, 1st edition, stiched, gr.8vo, 255pp, fine copy E 7,- 

3141 PEVERELLI P., De zorg voor de volksgezondheid in Nederlandsch-Indië, Den Haag, W.van Hoeve, ca.1948, 1st edition, karton+omslag, kl.form., 112pp, ills.(f),l.besch.o. E 6,- 

14992 Pinkhof H., Vertalend en verklarend, Utrecht, de Erven F.Bohn, 1963, 5e herz. druk, linnen+besch.omslag, gr.8vo, 613pp, naam op schutblad, pakket E 6,- 

2668 Pols R. van der, ASL. Een framework voor applicatiebeheer, 2006, 5e herz. druk, ingenaaid, 208pp, z.g.a.n. E 20,- 

10619 Post D. e.a., Gezondheid ...! Zorgen en verzekeren in de 21e eeuw, 2001, 1e druk, ingenaaid, 200pp, z.g.a.n. E 12,- 

2553 POSTEMA J.A. / SCHIPHORST M.F.A., Sluizen, kanalen en havens, A'dam, Kosmos, 1937, 1e druk, linnen, 308pp, 353 ills (f/t) E 12,- 

9810 Praag H. v. e.a., Kunstmatige intelligentie, 1988, 1e druk, ingenaaid, 204pp, z.g.a.n. E 6,- 

15009 Proudhon, Système des Contradictions ou Philosophie de la misère II, 1923, 1e druk, hcloth, 426pp E 8,- 

10525 Pruijm R.A.M., Behoorlijk ondernemingsbestuur. lessen uit de boekhoudschandalen, 2003, 1e druk, ingenaaid, 141pp, z.g.a.n. E 7,- 

2596 RAB A.C. / GERUS A.N.S., Handleiding moderne navigatiemiddelen, 1949, 1e druk, linnen, 4vo, 117pp, illustraties (foto's/tekeningen), l.gebruikssporen E 18,- 

3658 RADEMAKER L.A., De stenen spreken: vrede, A'dam, Strengholt, 1947, 1e druk, linnen, 302pp, licht gevlekte band E 12,- 

13244 Ramachandran V., Zo werkt ons brein echt. Wat fouten in de hersenen ons leren, A'dam, Kosmos, 2011, 1e druk, paperback, 383pp, naam op schutblad, z.g.a.n. E 28,- 

9134 Rapmund G. e.a., Bezeten van je vak. Waarom een professional groeit, Deventer, AE.E.Kluwer, 1990, 1e druk, ingenaaid, 114pp, z.g.a.n. E 4,- 

8119 Raymond E.S., The new Hacker's Dictionary, 1994, 2nd edition, paperback, 506pp, pakket E 7,- 

8718 Reber A.S., Woordenboek van de psychologie. Termen, theorieen en verschijnselen, Bert Bakker, 1989, 1e druk, paperback, 664pp, pakket E 10,- 

6556 Recinos A., Popol vuh. The Sacred Book of the Ancient Quiché Maya, 1961, 5e druk, linnen+l.besch.omslag, gr.8vo, 268pp, vertaald door D. Goetz & S.G. Morley, Norman University of Oklahoma Press E 10,- 

5663 Reichardt F., Strategisch testen in direct marketing, Deventer, AE.E.Kluwer, 2005, 1e druk, linnen+omslag, 292pp, ills., incl. CD, z.g.a.n. E 20,- 

8504 Renaud J.G.N. (red.), Rotterdam papers. A contribution to medieval archeology. Teksten van lezingen, gehouden tijdens het "Symposium voor Middeleeuwse Archeologie" in..., 1968/75, 1e druk, linnen, 4vo, 376pp, met talrijke foto's, deel I en II, bovenkant dl.1 besch., pakket E 20,- 

8913 Restak R., Op reis door de menselijke geest, 1991, 1e druk, linnen+omslag, 224pp, z.g.a.n. E 5,- 

7261 Revel J-F., Waarom democratieën sterven, Antwerpen, Manteau, 1984, 1e druk, paperback, 352pp, naam op schutblad, pakket E 9,- 

0794 Rick S., Het reflexologie werkboek, 1988, 1e druk, paperback, gr.8vo, 175pp E 9,- 

6139 Ripin K.M./ Sayles L.R., Insider strategies for outsourcing information systems, 1999, 1e druk, halflinnen+omslag, gr.8vo, 274pp, with several underlinements and notes in pencil E 9,- 

14892 Rispens S.I., Einstein in Nederland, Baarn, Amboboeken, 2006, 2e druk, paperback, 245pp, schutblad ontbreekt E 7,- 

10028 Rivas T., Parapsychologisch onderzoek naar reïncarnatie en leven na de dood, Deventer, Ankh-Hermes bv, 2000, 1e druk, paperback, 216pp, z.g.a.n. E 5,- 

9837 Roberts P., Astrologie en wetenschap. Over de bewijsbaarheid van een omstreden leer, 1991, 1e druk, paperback, 204pp E 5,- 

9432 Robinson A., De kunst van het meten, 2008, 1e druk, karton+omslag, 224pp, z.g.a.n. E 15,- 

10519 Roels F. e.a., Handboek adviseur. vraagbaak voor ondernemerschap, Deventer, AE.E.Kluwer, 2003, 1e druk, paperback, 204pp E 9,- 

12935 Rosenstock-Huessy E, Het wonder van de taal, 2003, 1e druk, karton+omslag, 141pp, naam op schutblad, z.g.a.n. E 7,- 

8403 Rudner J./I., The hunter and his art. A survey of rock art in Southern Africa, 1970, 1st edition, cloth+damaged dj, kl.4vo, 278pp, with numerous illustrations, pakket E 40,- 

13013 Ruffing R., Filosofisch gereedschap, 2008, 1st edition, linnen+omslag, 243pp, naam op schutblad, z.g.a.n. E 11,- 

3857 Ryberg K., De geheime kracht van kleuren. Kleurentherapie in de praktijk, 1991, 1e druk, karton+omslag, 189pp, ills. E 5,- 

2654 Sala L. e.a., RSI. Muisarm èn multisyndroom, 2004, 1e druk, paperback, 174pp, met foto's E 5,- 

8980 Sanders E., Eponiemenwoordenboek. Woorden die terug gaanop historische personen, 1990, 1e druk, paperback, kl.8vo, 223pp, naam op schutblad E 5,- 

4673 Sarfatij H. (red), Verborgen steden. Stadsarcheologie in Nederland, A'dam, Meulenhoff, 1990, 1e druk, karton+omslag, kl.4vo, 200pp, met talrijke foto's, z.g.a.n. E 9,- 

8414 Sarfatij H. (red.), Verborgen steden. Stadsarcheologie in Nederland, A'dam, Meulenhoff, 1990, 1e druk, karton+l.besch.omslag, kl.4vo, 200pp, met talrijke foto's, bovenk.band licht beschadigd E 12,- 

9087 Saris F.W., Vacuüm is niet niks, A'dam, Meulenhoff, 2001, 1e druk, paperback, 181pp, l.gebruikssporen E 5,- 

7085 Schaepman E.Ch.L.M. (red), E-business: de hype voorbij, 2000, 1e druk, karton, 168pp, z.g.a.n. E 7,- 

10339 Schaup S., Ein leben für gutes sterben, 1996, 1st edition, paperback, 121pp E 5,- 

6492 Scheele P.M., Degeneratie. Het einde van de evolutietheorie en een wetenschappelijk alternatief, 1997, 2e druk, ingenaaid, 239pp, ills., l.gebruikssporen E 9,- 

7092 Schilperoort N.V.A., Webmarketing, Deventer, AE.E.Kluwer, 2001, 1e druk, karton, 135pp, z.g.a.n. E 10,- 

6938 Schneider D. e.a., E-shopping. Markten aanboren, winkels inrichten, klanten binden, 1999, 1e druk, linnen+omslag, 182pp, ills. E 8,- 

9967 Schoonbrood C.A. (verz), De wereld. Wijsgerige teksten, Deventer, Loghum Slaterus, 1966, 1e druk, paperback, 232pp E 4,- 

5139 SCHREUDER W.H., Wetenschappelijke speurkunst, Sijthoff, 1951, 1e druk, linnen, 162pp, met talrijke foto's E 12,- 

2977 SCHRIJVER J., Leerboek der graphologie, A'dam, Kosmos, 1948, 2e druk, linnen, 288pp, ills. E 8,- 

11883 Shaw C. e.a., Building great customer experiences, 2002, 1st edition, boards+dj, 224pp, name on endpapers E 20,- 

2806 SIERKSMA F., Profiel van een incarnatie. Het leven en de conflicten van een Tibetaanse geestelijke in Tibet en Europa, A'dam, van Oorschot, 1964, 1e druk, linnen, 248pp E 5,- 

4478 SIERKSMA F., Profiel van een incarnatie. Het leven en de conflicten van een Tibetaanse geestelijke in Tibet en Europa, A'dam, van Oorschot, 1964, 1e druk, karton+l.besch.omslag, 248pp E 6,- 

8509 Sijpesteijn P.J., Gynaecologische aspecten van de Papyrus Ebers, 1972, 1e druk, halflinnen, 4vo, 100pp, cassette met 10 boekjes (dl. 4 ontbreekt), met prachtige litho's E 10,- 

7244 Sikkel D. e.a., Ervaren maar veranderlijk. Het consumentengedrag van de vijftigplusser, Deventer, AE.E.Kluwer, 2004, 1e druk, linnen, 362pp, z.g.a.n. E 16,- 

8157 Silvers R.B. (ed.), Hidden histories of science, 1997, 1st edition, paperback, 194pp E 6,- 

5423 SINGER P., Marx, 1990, 1e druk, paperback E 5,- 

5470 Smith H. e.a., Business process management. The third wave, 2003, 1e druk, im. leather+dj, 292pp, text on endpapers, fine copy E 25,- 

1449 Snyder G.S., Oude hemelkaarten. Hoogtepunten uit tien eeuwen cartografie, A'dam, H.J.W.Becht, 1984, 1e druk, linnen+l.besch.omslag, folio, 143pp, met talrijke prachtige reproducties in kleur van hemelkaarten, mooi ex E 25,- 

6995 Spears R.A., NTC's American idioms Dictionary, 1990, 1e druk, boards, 463pp, pakket E 5,- 

7001 Spears R.A., NTC's Dictionary of American Slang and Colloquial Expressions, 1990, 1e druk, boards, 528pp, pakket E 7,- 

10592 Spencer Pickett K.H., Internal Control. A Managers Journey, 2001, 1st edition, boards+sl.damaged dj, 370pp E 30,- 

7073 Steen M. van der e.a., Adverteren op internet, 133, 1999, 1e druk, ingenaaid, 163pp, z.g.a.n. E 7,- 

11437 Steenis H.J. v., Leerboek der landmeetkunde, 1953, 3e druk, linnen, 482pp, Amsterdam, N.V. Uitgeverij "Argus", bovenkant rug licht beschadigd E 7,- 

9781 Steensel K.M. v. e.a., De genetische revolutie. Gevolgen en besluitvorming, 2002, 1e druk, ingenaaid, 228pp E 7,- 

14161 Steenstra P., Grondbeginselen der meetkunst, 1825, 9e druk, halfleer, 579pp, Leyden, Samuel en Johannes Luchtmans, tekst op schutblad, randen band l.besch., onderkant rug licht beschadigd, , bovenkant rug beschadigd, pakket E 75,- 

2348 Steiner R., Die evolution vom gesichtspunkte des wahrhaftigen, 1979, 5th edition, cloth, 102pp, enkele potloodstrepen E 9,- 

2342 Steiner R., Die geistigen wesenheiten in den himmelskörpern und naturreichen, 1935, 5th edition, cloth, 323pp, name on endpapers, potloodonderstrepingen, titelbladaanhechting geplakt, onderk.rug l.besch. E 8,- 

2351 Steiner R., Die grundsteinlegung der allgemeinen anthroposophischen gesellschaft, 1978, 4e druk, ingenaaid, kl.8vo, 56pp, garen van enkele pagina's los, naam op schutblad rug l.besch. E 4,- 

13942 Steiner R., Die offenbarungen des karma, 1956, 4e druk, linnen+besch.omslag, 245pp E 7,- 

2330 Steiner R., Esoterische betrachtungen karmischer zusammenhänge. Fünfter band, 1985, 3rd edition, cloth, 280pp E 12,- 

2300 Steiner R., Geisteswissenschaftliche menschenkunde, 1988, 5th edition, cloth, 340pp E 12,- 

2336 Steiner R., Geistige hierarchien und ihre widerspiegelung in der physischen welt, 1972, 5th edition, cloth, 196pp, name on endpapers, geplastificeerd, slightly stained pages. E 7,- 

14167 Steiner R., Grundlegendes für eine Erweiterung der Heilkunst, 1972, 5th edition, cloth+dj, 140pp, name on titlepage E 11,- 

2331 Steiner R., Lebendiges naturerkennen intellektueller sündenfall und spirituelle sündenerhebung, 1982, 2nd edition, cloth, 214pp E 9,- 

14168 Steiner R., Luzifer-Gnosis 1903-1908. Grundlegende aufsätze zur anthroposophie und berichte, 1960, 2nd edition, cloth+sl.damaged dj, 627pp, name on titlepage, pakket E 35,- 

14170 Steiner R., Metamorphosen des Seelenlebens, 1958, 4th edition, cloth+damaged dj, 255pp, name on titlepage E 8,- 

13940 Steiner R., Rudolf Steiner in der Waldorfschule. Ansprachen für die Kinder, Eltern und Lehrer 1919 - 1924, 1958, 1st edition, cloth+sl.damaged dj, 195pp E 15,- 

2307 Steiner R., Über Gesundheit und Krankheit. Grundlagen einer geisteswissenschaftlichen Sinneslehre, 1976, 2nd edition, cloth, 342pp, 18 Vortr.1922-1923, ills. E 12,- 

14166 Steiner R., Von seelenrätseln, 1960, 3rd edition, cloth+sl.damaged dj, 175pp, name on titlepage E 12,- 

2319 Steiner R., Wiederverkörperung und Karma und ihre bedeutung für die kultur der gegenwart, 1978, 3rd edition, cloth, 110pp, name on endpapers E 8,- 

14169 Steiner R., Wo und wie findet man den Geist? Achtzehn öffentliche Vorträge gehalten zwischen 1908 und 1909, 1961, 3rd edition, cloth+dj, 436pp, name on titlepage E 25,- 

8466 Sterkenburg P.G.J. v., Vloeken. Een cultuurbepaalde reactie op woede irritatie en frustratie, 1997, 1e druk, ingenaaid, gr.8vo, 455pp, l.gebruikssporen, pakket E 8,- 

7897 Stewart R. (red), Ideeën die de wereld veranderden, 1998, 1e druk, karton+omslag, 4vo, 224pp, met talrijke foto's, z.g.a.n. E 7,- 

11791 Strootman H., Vraagstukken en oefeningen, ter toepassing van het geleerde in de beginselen der stelkunst van S.F. Lacroix, 1840, 2e herz. druk, karton, 110pp, Breda, Van Gulick en Hemans, gebruikssporen E 40,- 

2555 STRUYK H.J. / VEEN K.H.C.W. v.d., Bruggen, A'dam, Kosmos, 1938, 2e herz. druk, linnen, 304pp, 545 ills.(f/t) E 12,- 

1372 Stufkens H., Weg van gnosis. Een reis naar huis, 1991, 1e druk, paperback, 106pp, met gesigneerde opdracht door de auteur, tekst op schutblad, met enkele onderstrepingen, brief achterin geplakt met plakband E 7,- 

2328 SUARES C., Krishnamurti en de menselijke eenheid, Den Haag, Boucher, 1951, 1e druk, linnen, 208pp E 8,- 

11975 Suderman G., Isaaci Newtoni, Eq.Aur. ad Danielis Profetae Vaticinia, nec non Sancti Joannis Apocalypsin, Observationes. opus postumum, 1737, 1st edition, hleather, 223pp, Amstelodami, Martinum Schagen, top & bottom back & corners damaged, rare E 350,- 

9130 Swennen A. e.a., Becoming a Teacher Educator. Theory and Practice for Novice Teacher Educators, 2009, 1st edition, boards, 237pp, fine copy E 65,- 

6943 Tapscott D., Digital economy. Promise and Peril in the Age of Networked Intelligence, 1995, 1st edition, im. leather+dj, 342pp E 8,- 

8438 Taylor S., Het knuffelinstinct. over de essentiele rol van liefde en vriendschap in de evolutie van de mens, A'dam, Contact, 2004, 1e druk, paperback, 319pp, z.g.a.n. E 7,- 

4540 Tendeloo N.Ph., Kennis, wetenschap en kunst, Sijthoff, 1935, 1e druk, linnen, 212pp E 7,- 

9297 Tertzakian P., A thousend barrels a second. The Coming Oil Break Point and the Challenges Facing an Energy Dependent World, 2006, 1st edition, boards+dj, 272pp, fine copy E 9,- 

8165 Teuber J., Digital image processing, 1993, 1st edition, stiched, 264pp, ills., fine copy E 7,- 

10505 Thompson A.Th.C., Mohammed´s Koran en de Arabische philosophie, A'dam, Cohen, ca.1910, 1st edition, linnen, 265pp, De Groote Denkers Der Eeuwen. . . . . . Algemene Bibliotheek Van Wijsbegeerte E 15,- 

3151 THOMSON G., De voorspelbare toekomst, Utrecht, Erven J.Bijleveld, 1957, 1e druk, kunstleer+omslag, 128pp, Nobelprijswinnaar E 7,- 

8109 Tiggelaar B., Internet strategie. concurrentievoordeel in de digitale economie. theorie en praktijk, 1999, 3e druk, karton+l.besch.omslag, 660pp, Addison Wesley, pakket E 7,- 

6985 Tiggelaar B., Internet strategie. concurrentievoordeel in de digitale economie : theorie en praktijk, 1999, 1e druk, karton+l.besch.omslag, 660pp, Addison Wesley, pakket E 7,- 

2632 Tillmann B.N., Springer anatomische atlas. Deel II, 2007, 1e druk, karton, 4vo, z.g.a.n. E 15,- 

11973 Traudenius D., Tyd-zifter, dat is, Korte verhandelingen van de Onderscheidinge en Afdeelinge des Tyds. Nevens een Eeuwigduurende Almanak, 1700, 3e herz. druk, karton, kl.8vo, 151pp, A'dam, Pieter Scepérus, stukken van ca.10 pag. ontbreken, laatste 10 pagina's liggen los, deel rug ontbreekt, naam op schutblad, zeer schaars E 95,- 

11901 Uldrich J., The Next Big Thing is Really Small. how nanotechnology will change the future of your business, 2003, 1st edition, boards+dj, 207pp, fine copy E 14,- 

5639 Upshaw L.B., Building brand identity, 1995, 1st edition, boards+dj, 354pp, name on endpapers, fine copy E 15,- 

1522 VECHT C.F.PH.D., de Steenen spreken, Den Haag, Stols, 1949, 5e herz. druk, linnen, kl.4vo, pakket E 28,- 

12484 VECHT C.F.PH.D., de Steenen spreken. De goddelijke boodschap der groote pyramide, W.P.van Stockum & Zn, 1936, 1e druk, linnen, kl.4vo, 500pp, rug verschoten, pakket E 25,- 

4868 VECHT C.F.PH.D., de Steenen spreken. De goddelijke boodschap der groote pyramide, W.P.van Stockum & Zn, 1936, 1e druk, linnen, kl.4vo, 500pp, pakket E 30,- 

9136 Veen A.F.D. v., De proef op de som. Kwaliteitsverbeteringsprojecten in pedagogische werkvelden, 1993, 1e druk, paperback, gr.8vo, 174pp E 6,- 

14034 Veen P.A.F. van, Etymologisch woordenboek. De herkomst van onze woorden, 1991, 1e druk, linnen+omslag, gr.8vo, 893pp, pakket E 12,- 

1527 Veer Van 't ron, Sterren en planetentabel, 1990, 1e druk, ingenaaid, 168pp, geplastificeerd, ills., naam op schutblad E 4,- 

5809 Ventura J., The Business Turnaround And Bankruptcy Kit, 2003, 1st edition, paperback, 4vo, 213pp, Dearborn Financial Publishing E 8,- 

5917 Verheggen P.P. e.a., Nieuwe Nederlanders, 2001, 1e druk, linnen, 244pp, ills., z.g.a.n. E 10,- 

13061 Verhofstadt D., De open samenleving onder vuur. De wereld van nu in popperiaans perspectief, 2012, 1e druk, paperback, 147pp, naam op schutblad, z.g.a.n. E 8,- 

4618 VERKADE M.A., De opkomst van de Zaanstreek. De ontwikkeling van Holland benoorden het IJ als factor in de wordingsgeschiedenis van de Zaandorpen, 1952, 1e druk, ingenaaid, 264pp, rug licht beschadigd, stempeltje op voorplat, proefschrift, ills. E 7,- 

4532 VERSTAPPEN H.Th., Djakarta Bay. A geomorphological study on shoreline development, 1953, 1st edition, stiched, 8vo, 102pp, Den Haag, Trio, Thesis, with folding maps E 16,- 

1395 Verver B. (red), Lucifer. Een volksboek tot verbreiding van natuurwetenschap. Derde deel, ca.1875, 1st edition, halflinnen, 568pp, met 4 litho's en 1 chromolitho, gebruikssporen, schutbladen ontbreken, pakket E 10,- 

0796 Veyne P., Bread and circuses. Historical sociology and political pluralism, 1990, 1st edition, boards+dj, 492pp, fine copy, pakket E 25,- 

1960 Vinet A., Homiletiek of theorie der prediking. Eerste deel, 1854, 1e druk, karton, 312pp, rug, achterkant en hoek pag. 312 ontbreken E 7,- 

11070 Vliet, Handboek E-Commerce. geld verdienen met Internet, 1e druk, ingenaaid, gr.8vo, 276pp E 6,- 

7325 Vloemans A., Nietzsche, Den Haag, Leopold, 1939, 1e druk, linnen, 120pp, roestvlekkig. E 5,- 

12739 Vloemans A., De wijsbegeerte van Spinoza. Haar plaats in het nederlandsche denken en haar beteekenis voor de wereldphilosophie, A'dam, Wereldbibliotheek, 1932, 1e druk, linnen, kl.8vo, 253pp, licht roestvlekkige pagina's. E 5,- 

11993 Vloten J. v. e.a., Benedicti de Spinoza Ethica. Ordine geometrico demonstrata. Ex Editione operum Quotquot Reperta Sunt, Leiden, Martinus Nijhoff, 1945, 1st edition, stiched, gr.8vo, 180pp, some damage top spine, name on endpapers E 15,- 

11681 VOORHOEVE J., Homeopathie in de praktijk, Voorhoeve, ca.1970, 16e druk, linnen+l.besch.omslag, 536pp, ills., pakket E 8,- 

1893 VOORHOEVE J., Hygiéne. Geïllustreerd handboek voor het huisgezin, Zwolle, La Rivière & Voorhoeve, ca.1920, 1e druk, linnen, 224pp, illustraties (foto's/tekeningen) E 10,- 

10569 Vroon, Drijfveren. kleine encyclopedie van de psychologie, Amsterdam, Atlas, 1998, 1e druk, paperback, 400pp, pakket E 6,- 

9755 Vroon P., Tranen van de krokodil. over de te snelle evolutie van onze hersenen, 1e druk, paperback, gr.8vo, 288pp E 6,- 

9959 Vroon P. e.a., Verborgen verleider. Psychologie van de reuk, 1e druk, paperback, 251pp, schutblad ontbreekt E 5,- 

9012 Vuyk R., Het kind en zijn leeftijdgenoten, Groningen, P.Noordhoff N.V., 1963, 1e druk, linnen, 333pp, incl. deel B, naam op schutblad E 10,- 

10150 Walsh R.N. e.a.(ed), Beyond Ego. Transpersonal dimensions in psychology, 1980, 1st edition, boards+sl.damaged dj, 272pp, text on endpapers E 8,- 

4529 WALSUM S. v., Ook al voelt men zich gewond. De Utrechtse universiteit tijdens de Duitse bezetting 1940-1945, 1995, 1e druk, ingenaaid, gr.8vo, 160pp, Utrecht, Universiteit Utrecht, ills. E 9,- 

0561 Webster D.L. e.a., Levend verleden. Een inleiding in de archeologie, Utrecht, W.de Haan, 1993, 1e druk, ingenaaid, 503pp, met talrijke ills., pakket E 7,- 

15084 Weijde F., Metselen. Handleiding voor metselaars, ca.1945, 1e druk, halflinnen, 292pp, met talrijke ills., Haarlem, H.Stam E 10,- 

5132 WENTWORTH H. (ed.), Dictionary of American slang, 1975, 2nd revised edition, cloth+dj, , 766pp, New York, Thomas Y.Crowell, covered with plastic, corner cut from endpaper, pakket E 6,- 

1576 Wijmer S., Grondwater beneden peil. Verdroging in Nederland, 1990, 1st edition, stiched, gr.8vo, 136pp, fine copy E 5,- 

12915 Wijnberg J., Het neurotisch handboek. Goede manieren om je slecht te voelen en anderen te irriteren, 2009, 1e druk, linnen+omslag, 132pp, z.g.a.n. E 9,- 

3453 Wijnen G. e.a., Projectmatig werken, Utrecht, Spectrum, 2001, 18e herz. druk, paperback, gr.8vo, 269pp, z.g.a.n. E 9,- 

7270 Wildeboer R., De koppen bij elkaar. Een praktische handleiding voor doelmatig vergaderen, Deventer, Loghum Slaterus, 1987, 18e herz. druk, paperback, 170pp E 5,- 

0511 Wildschut A. e.a., Onze stijlfouten, Groningen, Wolters Noordhoff, 1980, 22e druk, paperback, 94pp E 4,- 

10210 Wilford J.N, The Mapmakers, 2000, 1st edition, paperback, 528pp, fine copy E 8,- 

3587 Wilmshurst W.L., De Maconnieke Inwijding, 1930, 1e druk, linnen+besch.omslag, gr.8vo, 244pp, pakket E 15,- 

3832 Wilson P., Het grote boek van de onthaasting, 2000, 1e druk, paperback, 352pp, ills. E 7,- 

9774 Wilterdink N. e.a.(red), Samenlevingen. Een verkenning van het terrein van de sociologie, Groningen, Wolters Noordhoff, 1993, 3e druk, ingenaaid, 486pp, ills. E 4,- 

2314 Windemuller S. e.a.(red), Psychotherapie bij licht verstandelijk gehandicapte kinderen en jongeren, 1998, 1e druk, ingenaaid, 183pp E 9,- 

5271 Wirtz F.D., Hestia's haardvuur. negen vrouwenportretten als inspiratie voor (organisatie)ontwikkeling en leiderschap, 2004, 1e druk, linnen+omslag, 142pp, ills., z.g.a.n. E 9,- 

2252 Wolf F.A., Het spirituele universum. Quantumfysica en het bestaan van de ziel, W.ten Have, 1998, 1e druk, paperback, gr.8vo, 350pp, ills. E 60,- 

6913 Zakaria F., The post-American world, 2009, 1e druk, paperback, 292pp, fine copy E 7,- 

5531 ZANTINGE D., Client/server en gedistribueerde databases, 1994, 1e druk, ingenaaid, 232pp E 5,- 

9146 Zee B. v.d., Green business, 2008, 1st edition, stiched, kl.8vo, 72pp, vouw in achterkant E 4,- 

8840 Zielhuis R.L., Vergiftigingen in en door het beroep, 1969, 1e druk, ingenaaid, 136pp, serie De Nederlandse Bibliotheek der Geneeskunde E 5,- 

7253 Zwart P.J., Het wezen van het zijn, Utrecht, Spectrum, 1988, 1e druk, paperback, 252pp E 5,- 


HOOFDPAGINA