Antiquariaat De Bilt

Voor bestellingen en voorwaarden klik op of zie de bestelpagina. Prijzen zijn in Euro en exclusief verzendkosten
Verzendkosten Nederland: Tot 3,2 cm dik: E1,76 - E2,64. Dikker: E6,75 (TGP Posttarieven). N.B: Toeslag bij 1 boek: E1,00
For ordering and conditions click on or see the orderpage. Prices are in Euro and excluding shippingcosts


SCHEEPVAART EN LUCHTVAART   HOOFDPAGINA
Zoek op deze pagina  


SCHEEPVAART EN LUCHTVAART

7697 Het aanzien. De koopvaardij. Van driemaster tot mammoettanker, 1979, 1e druk, karton, kl.4vo, 213pp, met talrijke foto's E 7,- 

6513 Het Aanzien. Lucht- en ruimtevaart. Vijfenzeventig jaar vlieghistorie in beeld, Utrecht, Spectrum, 1978, 1e druk, karton, 4vo, 213pp, met talrijke foto's E 7,- 

4137 Het aanzien. De koopvaardij. Van driemaster tot mammoettanker, 1979, 1e druk, karton, kl.4vo, 213pp E 8,- 

11353 The international encyclopedia of aircraft, 1991, 1st edition, boards+dj, gr.4vo, 432pp, with numerous photographs E 15,- 

12401 Leven en bedryf Van den vermaarden Zeeheld Cornelis Tromp, ..., 1990, 1st edition, kunstleer, gr.8vo, 496pp, met ills., Franeker, Van Wijnen, nr.166 van de 2500 ex van de fascimile uitgave van het orgineel uit 1692, z.g.a.n., pakket E 35,- 

4904 mapje met 7 menukaarten van de Rotterdamsche Lloyd voor een reis op 5 juni 1956 van de Willem Ruis, 1956, 1e druk, karton, 8vo, geillustreerd door Anton Pieck, incl. geill. boekje "Uit en toch thuis" van M.Dendermonde, zeldzaam E 125,- 

12586 De reis van Joris van Spilbergen naar Ceylon, Atjeh en Bantam 1601-1604, Leiden, Martinus Nijhoff, 1933, 1e druk, linnen, 180pp, met ills., met uitvouwbare kaarten, LINSCHOTEN-VEREENIGING 38 E 58,- 

11583 Travel guide of the "Nederland" Royal Mail Line Amsterdam, ca.1925, 1e druk, leather, kl.8vo, 57 pag. text and some empty pag. for notes, nice copy E 25,- 

12397 Aa C. van der, Atlas van de zeehavens der Bataafsche Republiek die van Batavia en Onrust. Mitsgaders de afbeeldingen van de haringvisscherij en de walvischvangst ..., 1998, 1e druk, kunstleer, gr.4vo, 135pp, Franeker, Van Wijnen, nr. 166 van de Fascimile editie in 750 exemplaren, z.g.a.n. E 50,- 

10723 Aart D. van der, Spionage vanuit de lucht. geheime verkenningsvluchten van oost en west, 1984, 1e druk, karton, 4vo, 168pp, met talrijke foto's, z.g.a.n. E 9,- 

12696 ALBERTS A., Per mailboot naar de Oost. Reizen met de Lloyd en de Nederland tussen 1920 en 1940, A'dam, C.de Boer, 1979, 1e druk, paperback, kl.4vo, 104pp, met talrijke foto's, met talrijke foto's, n.o.s, enkele pagina's los E 4,- 

9846 Alting P., Van Spin tot Fokker 100. De bekendste civiele Fokkervliegtuigen, ca.1990, 1e druk, ingenaaid, , 63pp, met talrijke foto's E 5,- 

0072 Angelucci E. e.a., Praktisch handboek vliegtuigen. Deel 1 & 2, 1975, 3e druk, karton, kl.8vo, 640pp, met talrijke ills., 2 boeken E 15,- 

12647 Asaert G. e.a.(red), Maritieme geschiedenis van Nederland, A'dam, C.de Boer, 1976, 1e druk, linnen+omslag, kl.4vo, met talrijke ills., standaard werk in 4 banden, in mooie staat, pakket E 95,- 

7730 Baker W.A./ Tryckare T., Van raderboot tot atoomschip. De geschiedenis van het werktuiglijk voortgestuwd schip, R'dam/Den Haag, Nijgh & v.Ditmar, 1965, 1e druk, linnen, 4vo, 268pp, met talrijke ills., pakket E 10,- 

8101 Bakker H.Th., De K.P.M. in oorlogstijd. Een overzicht van de verrichtingen van de Koninklijke Pakketvaart-Maatschappij en haar personeel gedurende de wereldoorlog.., 1950, 1e druk, linnen, kl.4vo, 332pp, met foto's E 20,- 

6816 BAKKER P., Wij en het water 4 "Woest maar kalm", ca.1960, 3e druk, karton, kl.form., 96pp, ills. E 5,- 

10381 Balen W.J. v., Nederlands voorhoede, 1946, 2e druk, linnen, 230pp, hoek uit schutblad E 5,- 

0795 BALEN W.J. v., Nederlands voorhoede, 1946, 2e druk, linnen+besch.omslag, 228pp, ills E 8,- 

8427 Ballard R.D. e.a., Op het spoor van de Lusitania. Het raadsel van de scheepsramp die geschiedenis maakte, 1995, 1e druk, karton+omslag, 4vo, 227pp, met talrijke foto's en tekeningen, z.g.a.n. E 12,- 

8058 Barjot / Savant J., Wereldgeschiedenis der zeevaart, Amerongen, W.Gaade, 1961, 1e druk, linnen, kl.4vo, 432pp, met talrijke foto's, pakket E 15,- 

4207 Baron Van Haersolte J.W.J., Zeereizen. Handboek voor toerist en reiziger, H.D.Tjeenk Willink, 1926, 1e druk, ingenaaid, 160pp, met talrijke foto's, beschrijving van allerlei soorten passagiersschepen op de mail-route naar Nederlands Indie, gebruikssporen E 25,- 

11514 Bernet Kempers A.J., Journaal van Dircq van Adrichem's hofreis naar den Groot-Mogol Aurangzeb 1662, Leiden, Martinus Nijhoff, 1941, 1e druk, halflinnen, 275pp, met ills., bovenkant rug licht beschadigd, naam op schutblad, pakket E 40,- 

5705 Beukema H., Sail ahoy, 1980, 1e druk, karton+omslag, kl.4vo, 176pp, met talrijke foto's E 7,- 

11549 Bezemer K.W.L., Geschiedenis van de Nederlandse Koopvaardij in de Tweede Wereldoorlog, A'dam, Elsevier, 1986, 1e druk, linnen, 1446pp, met talrijke foto's, in linnen casette, pakket E 20,- 

3066 BEZEMER K.W.L., Verdreven doch niet verslagen. Verdere verrichtingen der Koninklijke Marine in de tweede wereldoorlog, Utrecht, W.de Haan, 1967, 1e druk, linnen+besch.omslag, 532pp, ills(f), pakket E 10,- 

10771 BEZEMER K.W.L., Zij vochten op de zeven zeeŽn / Verdreven doch niet verslagen. Geschiedenis van de Koninklijke Marine in de tweede wereldoorlog, Utrecht, W.de Haan, 1987, e herz. druk, linnen, kl.4vo, 396pp, 2 boeken in een casette, in mooie staat, pakket E 25,- 

7706 Blauwhof G., Van passie tot professie. Vrouwelijke vliegers in de Nederlandse luchtvaart, SUN, 1998, 1e druk, ingenaaid, 229pp, met foto's, z.g.a.n. E 8,- 

5308 Blok P.J., Michiel Adriaanszoon de Ruyter, Leiden, Martinus Nijhoff, 1947, 1e druk, linnen, 436pp, ills., naam op schutblad, pakket E 12,- 

12551 Blussť L. e.a., Nederlanders overzee. De eerste vijftig jaar 1600-1650, 1983, 1e druk, paperback, 256pp, met talrijke ills., Franeker, Wever E 6,- 

8009 Blussť L./ Moor J.de, Nederlanders overzee. De eerste vijftig jaar 1600-1650, 1983, 1e druk, paperback, 256pp, met talrijke ills., l.gebruikssporen E 9,- 

2744 BOER M.G. de, 100 jaar nederlandsche scheepvaart, A'dam, C.de Boer, 1939, 1e druk, linnen, 210pp, illustraties (foto's/tekeningen), mooi ex., schutbladen licht roestvlekkige pagina's., pakket E 16,- 

12003 Boer M.G. de, Gedenkboek der Stoomvaart Maatschappij Nederland 1870-1920, 1920, 1e druk, ingenaaid, gr.4vo, 104pp, met talrijke foto's, l.gebruikssporen E 25,- 

2551 BOER M.G. de, Het Proefjaar van Maarten Harpertsz. Tromp 1637 - 1639, 1946, 1e druk, linnen+omslag, gr.8vo, 156pp, uitg. Koninklijke Nederlandsche Akademie van Wetenschappen, ills. E 15,- 

3599 BOER M.G. de, Van oude voyagiŽn, ca.1930, 3e druk, halflinnen, , 261pp, met talrijke ills., pakket E 7,- 

8057 Boer M.G.de/ Westerman M.G., Een halve eeuw paketvaart 1891-1941, 1941, 1e druk, halflinnen, gr.4vo, 430pp, met talrijke foto's, pakket E 18,- 

7704 Bolt S. e.a.(red.), het Aanzien. Lucht- en ruimtevaart. Vijfenzeventig Jaar Vlieghistorie in Beeld, Utrecht, Spectrum, 1978, 1e druk, karton, kl.4vo, 216pp, met talrijke foto's, Amsterdam boek E 7,- 

5070 Bolt S. e.a.(samenst), Het aanzien. Lucht- en ruimtevaart. vijfenzeventig jaar vlieghistorie in beeld, 1978, 1e druk, karton, 4vo, 213pp, met talrijke foto's E 7,- 

6119 Bonsor N.R.P., North Atlantic Seaway. Volume I. an illustrated history of the passenger services linking the old wor[l]d with the new, 1975, 1e druk, karton+omslag, 471pp, met foto's, geplastificeerd, pakket E 15,- 

12581 Booy A. de, De derde reis van de V.O.C. naar Oost-IndiŽ onder het beleid van admiraal Paulus van Caerden uitgezeild in 1606, Leiden, Martinus Nijhoff, 1968-70, 1e druk, linnen, 487pp, met ills., 2 banden, pakket E 45,- 

12400 Bosch L. van den, Leeven en daden Der Doorluchtighste Zee-helden En Ontdeckers van Landen, deser eeuwen. Beginnende met Christoffel Colombus, ..., 1990, 1e druk, kunstleer, gr.8vo, 661pp, met ills., Franeker, Van Wijnen, nr. 166 van de 2500 ex. van de fascimile uitgave van het boek uit 1676, pakket E 42,- 

7995 Bosscher Ph.M., De koninklijke marine in de tweede wereldoorlog, 1984-90, 1e druk, linnen, 1800pp, Standaardwerk. Veel over Ned. IndiŽ en Suriname, pakket E 50,- 

7997 Bosscher Ph.M., Vlootvoogden en zeeslagen, 1985, 1e druk, linnen, gr.8vo, 104pp, met talrijke ills. E 10,- 

11230 Bosscher Ph.M. e.a., Prins Hendrik de zeevaarder, A'dam, Strengholt, 1975, 1e druk, kunstleer+omslag, 4vo, 227pp, met talrijke foto's E 7,- 

2568 BOSSEN P. / ZEE P.v.d., Maritieme meteorologie en oceanografie. Leerboek voor koopvaardijofficieren, 1932, 4e herz. druk, linnen, , 318pp, ills(f/t/k),rug verschoten, pakket E 12,- 

5198 Bovens G.A.J. e.a., Havens achter de kim, ca.1955, 4e herz. druk, ringband, 4vo, 70pp, John Wood & Son Ltd., plaatjesalbum, ringband besch. E 10,- 

5202 Bovens G.A.J. e.a., Op de lange deining, ca.1955, 10e druk, ringband, 4vo, 70pp, John Wood & Son Ltd., plaatjesalbum, plaatjes 183, 201, 211, 273, 296 en 340 ontbreken E 10,- 

13317 Brandt G., Het leven en bedryf van den heere Michiel de Ruiter, ..., 1835-37, 10e druk, halfleer, kl.8vo, 2180pp, met ills., Dordrecht, F.Boekee, 5 boeken met (deels uitvouwbare) gravures, pakket E 325,- 

6120 Brinnin J.M., The sway of the Grand Saloon. A Social History of the North Atlantic, 1971, 1e druk, halflinnen+omslag, 599pp, N.Y., Delacorte Press, ills., geplastificeerd, pakket E 18,- 

8205 Brouwer J., De onoverwinnelijke vloot. Naar berichten van opvarenden en tijdgenoten, A'dam, van Kampen, 1938, 1e druk, half kunstleer, 208pp, over de ondergang van de Armada in 1588 , ills. E 6,- 

2571 CHAMBON A., 100.000 zeemijl per onderzeeboot met Professor Vening Meinesz, A'dam, C.de Boer, ca.1950, 3e druk, halflinnen, 192pp, met talrijke foto's E 7,- 

10066 Costa G., Boegbeelden, A'dam, C.de Boer, 1980, 1e druk, linnen+omslag, 4vo, 173pp, met talrijke foto's, z.g.a.n. E 15,- 

4838 DAM W.v., Te roer en te waak, 1946, 1e druk, halflinnen, gr.8vo, 259pp, overzicht van de scheepvaart, met uitvouwplattegronden, hoek uit schutblad, hoeken band l.beschadigd E 7,- 

5284 DAM W.v., Te roer en te waak, 1946, 1e druk, halflinnen, gr.8vo, 259pp, overzicht van de scheepvaart, met uitvouwplattegronden, hoek uit schutblad E 6,- 

7674 Dijck B. v., Van DH-9 naar "Constellation", ca.1947, 1e druk, ringband, , ca.60pp, met talrijke foto's, Vliegwereldbibliotheek nr 7 E 10,- 

8160 Dijk W.J., H.K.S. De Hoop 1898-1938, ca.1938, 1e druk, linnen, gr.4vo, 58pp, rug op een paar plaatsen kapot, er lijkt een illustratie op de voorkant te ontbreken E 10,- 

11186 Doedens A. e.a.(samenst), De bark "Sebastiaan Pot" en de laatste gloriedagen van de grote zeilvaart, Baarn, Bosch & Keuning, 1986, 1e druk, paperback, 80pp, met talrijke ills. E 6,- 

4824 DOEDENS A. / Mulder L., Oceaanreuzen. Een eeuw Nederlandse passagiersvaart, Baarn, Bosch & Keuning, 1990, 1e druk, ingenaaid, kl.4vo, 192pp, Met de 4 briefkaarten achterin, met talrijke foto's, naam op schutblad E 12,- 

12661 Dominicus F.C., Het ontslag van Wilhelm Adriaen van der Stel, 1928, 1e druk, ingenaaid, 107pp, rug besch., licht roestvlekkige pagina's. E 8,- 

4375 EGMOND J.A., Scheepsbouw, zeemanschap en extract internationaal seinboek Leerboek voor stuurlieden en aspirant-stuurlieden, 1933, 4e druk, linnen, 625pp, ills, gebruikssporen, pakket E 25,- 

10428 Ellis C., The world of aviation, 1979, 3rd edition, boards+dj, 192pp, with numerous photographs E 5,- 

12583 Engelbrecht W.A. e.a., De ontdekkingsreis van Jacob le Maire en Willem Cornelisz. Schouten in de jaren 1615-1617, Leiden, Martinus Nijhoff, 1945, 1e druk, linnen, 494pp, met ills., 2 banden, met los bijgevoegde kaart, onafgesnedeneden, pakket E 45,- 

11339 Ethell J.L., Fifty classic warbirds, 1988, 1st edition, stiched, gr.8vo, 80pp, with numerous photographs E 5,- 

0560 FAIRHALL D., Russia looks to the sea. A study of the expansion of Soviet Maritime Power, 1971, 1st edition, im. leather+dj, 288pp, ills.(f/k), stripes with pencil, pakket E 7,- 

10092 Fast R., De praktijk van het vliegen, 1983, 1st edition, ringband, 168pp, met ills., Eindhoven E 10,- 

11343 FOKKER A.H.G. / Bruce Gould, De Vliegende Hollander, Holkema & Warendorf, 1931, 1e druk, linnen+besch.omslag, 328pp, met talrijke foto's, mooi ex. E 25,- 

12579 Foreest H.A. v. e.a., De vierde schipvaart der Nederlanders naar Oost-IndiŽ onder Jacob Wilkens en Jacob van Neck (1599-1604), Leiden, Martinus Nijhoff, 1981, 1e druk, linnen, 339pp, met ills., deel I & II, 2 banden, z.g.a.n. E 50,- 

8056 Frere-Cook G., The decorative arts of the mariner, 1966, 1st edition, cloth, 4vo, 296pp, with numerous photographs, London, Cassell, pakket E 20,- 

4158 FUHLBERG HORST J., Auto, schip en vliegtuig, A'dam, Kosmos, ca.1935, 1st edition, linnen, 236pp, Met 160 foto's en tek.,roestvlekkig., pakket E 12,- 

1322 Gilbert J., Beroemde vliegtuigen en hun historie, 1971, 1e druk, linnen, 4vo, 251pp, met talrijke foto's E 7,- 

7733 Groot E.P. de, Per Mailboot naar Amerika. Vijftig jaar Noordatlantische passagiersvaart onder Nederlandse vlag, 1980, 1e druk, paperback, kl.4vo, 144pp, met talrijke foto's E 8,- 

4113 Groot E.P. de, 'San Antonio'. Kroniek van een Nederlandse driemastschoener, A'dam, C.de Boer, 1978, 1e druk, ingenaaid, 123pp, met talrijke foto's E 9,- 

9678 Grosfeld F., Schiphol. Van vliegwei tot superluchthaven, 1982, 1e druk, karton, 88pp, met talrijke foto's E 5,- 

1862 GUNSTEREN W.F.v. e.a., Physisch- en economisch-geografische beschouwingen over de Rijn ..., 1948, 1e druk, halflinnen, 366pp, ills(f/k) E 14,- 

9241 Haan J.C. de (red.), Nederlanders over de zeeŽn. 350 jaar Nederlandsche koloniale geschiedenis, Utrecht, W.de Haan, 1942, 2e druk, halflinnen+besch.omslag, kl.4vo, 352pp, met talrijke ills. E 12,- 

9697 Haan J.C. de (red.), Nederlanders over de zeeŽn. 350 jaar Nederlandsche koloniale geschiedenis, Utrecht, W.de Haan, 1940, 1e druk, halflinnen+besch.omslag, kl.4vo, 352pp, met talrijke ills. waaronder enkele opgeplakte in kleur, pakket E 12,- 

11554 Hazelhoff Roelfzema H., De Tweede Wereldoorlog ter zee. Een beknopt overzicht van de gehele strijd met bijzondere aandacht voor de verrichtingen door de Nederlandse zeestr..., 1978, 1e druk, karton, 4vo, 124pp, met talrijke foto's E 8,- 

9706 Helfferich W., Nederlandse Koninklijke Luchtmacht. Van vliegclub tot strijdmacht, R'dam, Wyt, ca.1975, 1e druk, kunstleer+omslag, kl.4vo, 160pp, met talrijke foto's E 7,- 

11348 Helfferich W., Squadrons van de Koninklijke luchtmacht, 1983, 2e druk, karton, 4vo, 160pp E 10,- 

2722 HEURN J.N.C. van, Uur der beproeving. Onze marine in den strijd tegen Japan, A'dam, Elsevier, 1945, 1e druk, halflinnen, 96pp, ills.(f) E 7,- 

2801 HOOFTMAN H., Alles over straalverkeersvliegtuigen en wat er aan vooraf ging, Zwolle, La RiviŤre & Voorhoeve, 1961, 1e druk, karton+besch.omslag, 190pp, met 125 foto's E 6,- 

2799 HOOFTMAN H., Alles over straalvliegtuigen, Zwolle, La RiviŤre & Voorhoeve, 1959, 2e druk, linnen+besch.omslag, 188pp, met 104 foto's E 6,- 

8575 HOOFTMAN H., Alles over de Fokker Friendship, A'dam, L.J.Veen, ca.1965, 1e druk, karton, 152pp, met talrijke foto's, rug licht beschadigd E 5,- 

7042 Hooftman H., Zeldzame vliegtuigfoto's, 1966, 1e druk, karton, met talrijke foto's E 5,- 

12585 Hoogewerff G.J., Journalen van de gedenckwaerdige reijsen van Willem Ijsbrantsz. Bontekoe 1618-1625, Leiden, Martinus Nijhoff, 1952, 1e druk, linnen, 211pp, met ills., onafgesneden. E 35,- 

5216 HŁnd H.W. e.a., De Vliegende Hollander, 1934, 1e druk, linnen, gr.4vo, plaatjesalbum N.V. Biscuitfabriek PATRIA, roestvlekkig., mooi ex. echter een groot deel van de in te plakken foto's ontbreekt E 15,- 

5808 Hunter-Cox J., Ocean pictures. The golden age of transatlantic travel, 1936-1959, 1989, 1st edition, boards+dj, kl.4vo, 128pp, Fotoboek van vele beroemdheden aan boord van de stomers, name on endpapers E 9,- 

10737 Jong A.P. de, KLU 75. Vlucht door de tijd, Holkema & Warendorf, 1988, 1e druk, karton+omslag, 4vo, 440pp, met talrijke foto's, z.g.a.n., pakket E 12,- 

12403 Jong D. de e.a., Nieuwe beschryving der Walvisvangst en Haringvisschery..., 1992, 1e druk, kunstleer, 4vo, met ills., nr.166 van de 1000 genummerde ex. van de fascimile editie van het boek uit 1792, z.g.a.n. E 60,- 

3528 JONG P.de / CAGELING M.A., Onze strijdmachten ter zee, R'dam, Wyt, 1938, 1e druk, linnen, 108pp, met talrijke foto's E 15,- 

3416 JŁrgen Hansen H., Hijs de zeilen! Windjammerparade 1974, A'dam, C.de Boer, 1974, 1e druk, karton+omslag, gr.4vo, 112pp, met talrijke foto's E 6,- 

12584 Kempers A.J.B., Journaal van Dircq van Adrichem's hofreis naar den groot-mogol Aurangzeb 1662, Leiden, Martinus Nijhoff, 1941, 1e druk, halflinnen, 275pp, met ills., onafgesneden., goud op snede, pakket E 45,- 

12580 Kern H., Itinerario. Voyage ofte schipvaert van Jan Huygen van Linschoten naer Oost ofte Portugaels Indien 1579-1592, Leiden, Martinus Nijhoff, 1955-57, 2e druk, linnen, 536pp, met ills., eerste 3 banden, onafgesnedeneden, pakket E 150,- 

12588 Keuning J., De tweede schipvaart der Nederlanders naar Oost-IndiŽ onder Jacob Cornelisz. van Neck en Wybrant Warwijck 1598 - 1600, Leiden, Martinus Nijhoff, 1947-49, 1e druk, linnen, 553pp, Bijna compleet in 8 banden. Deel 3 eerste boeck ontbreekt., pakket E 200,- 

11508 Keuning J., De tweede schipvaart der Nederlanders naar Oost-IndiŽ onder Jacob Cornelisz. van Neck en Wybrant Warwijck 1598-1600. III Het tweede boeck, Leiden, Martinus Nijhoff, 1942, 1e druk, halflinnen, 216pp, journael oft dagh-register Amsterdam 1601, pakket E 25,- 

7714 Kielich W. e.a., Race door de tijd. Vliegende Hollanders voor, en na de triomf van de Uiver, 1984, 1e druk, ingenaaid, 4vo, 128pp, met talrijke foto's E 6,- 

11522 Koppen G.A., Holland-IndiŽ-Holland in storm en zonnebrand, 1927, 1e druk, ingenaaid, 60pp, naam op titelblad, onder- en bovenk.rug besch. E 7,- 

2271 KRAMER J.G., Om de schatten van de onoverwinlijke vloot, Holkema & Warendorf, ca.1930, 2e druk, karton, geillustreerd door Reinderhoff R., onderk.rug besch.,"Tip-Top" serie, roestvlekkig. E 4,- 

4962 KROESE A., Neerland's zeemacht in oorlog, 1945, 3e druk, linnen, 145pp, met foto's en een kaart E 5,- 

1285 KROESE A., Neerland's zeemacht in oorlog, 1945, 3e druk, linnen+besch.omslag, 145pp, ills(f/k) E 7,- 

8606 KROESE A., Neerland's zeemacht in oorlog, 1945, 3e druk, linnen, 145pp, met foto's en een kaart, licht gevlekte band, tekst op schutblad E 5,- 

7072 Kroese W., De legendarische vlucht van de Uiver Londen-Melbourne oktober 1934, 1983, 1e druk, paperback, 4vo, 160pp, met talrijke foto's E 7,- 

9935 Kuipers K.J., Een Groninger zeeman in Napoleontische tijd. Zee- en landreizen van K.J.Kuipers, 1980, 1e druk, ingenaaid, 121pp, Zutphen, Walburg Pers E 7,- 

7653 Lagendijk A., Scheepvaart van de Lage Landen. Passagiersschepen op Afrika en Latijns Amerika, passagiersschepen in het Noordatlantisch vaargebied, 1978, 1e druk, ingenaaid, 220pp, met talrijke foto's, 2 boekjes, 1 rug licht beschadigd E 12,- 

8100 LandstrŲm B., Het schip. De geschiedenis van het schip van primitief vlot tot atoom-onderzeeboot met reconstructies in woord en beeld, Amerongen, W.Gaade, 1961, 1e druk, linnen, 4vo, 320pp, met talrijke ills., pakket E 8,- 

7693 LandstrŲm B., Het schip. De geschiedenis van het schip van primitief vlot tot atoom-onderzeeboot in woord en beeld, 1972, 1e druk, linnen, 4vo, 320pp, met talrijke ills., pakket E 8,- 

12020 LECLERCQ W.L., De laatste Nederlandse zeilschepen, Utrecht, A.Oosthoek, 1966, 1e druk, karton+besch.omslag, kl.8vo, 102pp, met foto's, naam op titelblad E 6,- 

8099 Lloyd Chr., Ships & seamen. From the Vikings to the present day: a history in text and pictures, 1961, 1st edition, cloth, 4vo, 224pp, with numerous illustrations E 10,- 

11342 Loo E. v., Crossing the Border. de Koninklijke Luchtmacht na de val van de Berlijnse Muur, SDU, 2003, 1e druk, linnen+omslag, gr.8vo, 848pp, nieuw in geopend folie, z.g.a.n., pakket E 10,- 

11350 Lutgert W.H., Check the Horizon. de Koninklijke Luchtmacht en het conflict in voormalig Joegoslavie 1991-1995, SDU, 2001, 1e druk, linnen+omslag, gr.8vo, 634pp, met talrijke foto's, z.g.a.n., pakket E 7,- 

9698 Macintyre D. e.a., Het oorlogsschip. Een geÔllustreerde geschiedenis, A'dam, C.de Boer, 1976, 1e druk, karton, kl.4vo, 280pp, met talrijke foto's E 10,- 

5799 Malcolm Brinnin J., Beau voyage. Life aboard the last great ships, 1987, 1e druk, boards+dj, gr.4vo, 271pp, with numerous photographs E 25,- 

11340 March P.R., Desert Warpaint, 1992, 1st edition, stiched, gr.8vo, 128pp, with numerous photographs E 12,- 

6121 Maxtone-Graham J., The only way to cross, 1973, 3e druk, linnen+l.besch.omslag, 434pp, met foto's, N.Y., MacMillan & Co LTD, the golden era of the great Atlantic express liners..., pakket E 18,- 

1495 McPhee M.B., Sailing. A celebration of the Sport and the World's Best Places to Enjoy It, 1992, 1e druk, paperback, 212pp, ills. E 5,- 

5813 Miller W.H., Great Luxury Liners 1927-1954, 1981, 1st edition, stiched, 4vo, 162pp, with numerous photographs, l.signs of usage E 10,- 

5906 Nicolson I., The Ian Nicolson Omnibus. The log of the maken, Sea Saint, Building the St. Mary, 1986, 1st edition, boards+dj, 500pp, met foto's, pakket E 8,- 

12582 Opstall M.E. v., De reis van de vloot van Pieter Willemsz Verhoeff naar AziŽ 1607-1612, Leiden, Martinus Nijhoff, 1972, 1e druk, linnen, 441pp, 2 banden, met los bijgevoegde kaarten, pakket E 35,- 

3523 OUDENDIJK J oh.K., Johan de Witt en de zeemacht, 1944, 1e druk, linnen, 204pp, ills., rug verschoten. E 15,- 

9318 Pickthall B., To beat the Clipper ships. The story of the Nedlloyd spice race, A'dam, C.de Boer, 1980, 1st edition, boards+dj, 4vo, 127pp, with numerous photographs E 10,- 

10720 Poort W.A. e.a., Slagschaduwen over Nederland. De geschiedenis van de oorlog van 10 tot en met 28 mei 1940 op Nederlands grondgebied in Europa, 1946, 1e druk, halflinnen, 327pp, met foto's, Haarlem, Boom - Ruygrok N.V. / Vliegwereld Bibliotheek nummer 4 E 10,- 

2553 POSTEMA J.A. / SCHIPHORST M.F.A., Sluizen, kanalen en havens, A'dam, Kosmos, 1937, 1e druk, linnen, 308pp, 353 ills (f/t) E 12,- 

2366 PRATT F., Zeeslagen in den grooten oceaan 1941-1942, 1945, 1e druk, ingenaaid, 328pp, illustraties (foto's/tekeningen),gebruikssporen E 4,- 

2596 RAB A.C. / GERUS A.N.S., Handleiding moderne navigatiemiddelen, 1949, 1e druk, linnen, 4vo, 117pp, illustraties (foto's/tekeningen), l.gebruikssporen E 18,- 

11349 Rentoul I. e.a., Gulf war. British air arms, 2005, 1e druk, stiched, 4vo, ca.80pp, with numerous photographs E 6,- 

8681 Roeper V. e.a., De Batavia te water, 1995, 1e druk, karton+omslag, gr.4vo, 112pp, met talrijke ills., z.g.a.n. E 8,- 

13524 Roeper V. e.a., Om de Zuid. De eerste schipvaart naar Oost-IndiŽ onder Cornelis Houtman, 1595-1597, opgetekend door Willem lodewycksz, SUN, 1997, 1e druk, ingenaaid met flappen, gr.8vo, 248pp, met ills., z.g.a.n. E 9,- 

12550 Roeper V.D. inl., De schipbreuk van de Batavia, 1629, Zutphen, Walburg Pers, 1994, 1e druk, ingenaaid, 253pp, met ills., boekblok scheef (scheefgelezen). E 10,- 

9845 Rol H., KLM. De geschiedenis van een vervoermaatschappij, ca.1990, 1e druk, ingenaaid, , 64pp, met talrijke foto's E 5,- 

8012 ROON J.v. / HAVERKAMP P., Leerboek der zeevaartkunde. Twwede deel, A'dam, C.de Boer, 1947, 6e druk, halflinnen, 334pp, ills., gevl., pakket E 7,- 

9843 Sande L. v.d., Zilver Zestienhoven, ca.1980, 1e druk, ingenaaid, , 111pp, met talrijke foto's, Randstad Edities E 5,- 

4991 SAVORNIN LOHMAN A.F.de, Nieuwe schepen, 1954, 1e druk, ringband, kl.4vo, 60pp, ills. E 10,- 

5368 SCHMITT A., Verraad aan de "Columbus". Het lot van een duitsch schip en zijn bemanning, 1943, 1e druk, halflinnen, gr.8vo, 160pp, met foto's E 14,- 

0528 Smit A.L.M., Ballon- en luchtvaart in oude ansichten, 1967, 1e druk, karton, , 160pp, gekromd en ansichtkaart op voorplat besch. door vocht E 8,- 

4041 Speerstra H., De laatste echte schippers. Binnenvaart onder zeil, 1974, 2e druk, linnen+l.besch.omslag, 168pp, met foto's, waterschade band (alleen zichtbaar als de omslag weggehaald wordt), licht roestvlekkige pagina's. E 8,- 

8577 Strehl R., Van propeller tot straalturbine. De geschiedenis van de luchtvaart, Zwolle, La RiviŤre & Voorhoeve, ca.1965, 1e druk, linnen, 472pp, met talrijke foto's, pakket E 6,- 

6819 Toxopeus K., Vliegende storm. Mťmoires, 1952, 1e druk, linnen, 212pp, met foto's, sm. E 6,- 

10819 Tydeman G.F., Verbleekte films, W.P.van Stockum & Zn, 1937, 1e druk, ingenaaid, 175pp E 10,- 

4374 VREUGDENHIL A., Scheepsbranden. Oorzaken en bestrijding, A'dam, J.H.Paris, 1936, 1e druk, kunstleer, 330pp, illustraties (foto's/tekeningen) E 20,- 

13321 VRIJMAN L.C., Kaapvaart en zeeroverij, A'dam, van Kampen, ca 1955, 1e druk, halflinnen, 280pp, ills. E 8,- 

2811 VRIJMAN L.C., Kaapvaart en zeeroverij, A'dam, van Kampen, ca 1935, 1e druk, halflinnen, 280pp, ills., l.gebruikssporen E 15,- 

4823 WALL R., De gouden tijd van de oceaanstomers, A'dam, Elsevier, 1978, 1e druk, karton+omslag, 4vo, 256pp, met talrijke foto's E 20,- 

11543 Warnsinck J.C.M., De reis om de wereld van Joris van Spilbergen 1614-1617, Leiden, Martinus Nijhoff, 1943, 1e druk, halflinnen, 192pp, 2 boeken, ťťn met de tekst, de ander met uitvouwbare platen, onafgesneden. E 50,- 

12624 Warnsinck J.C.M., Reisen van Nicolaus de Graaff Gedaan naar alle gewesten des Werelds. Beginnende 1639 tot 1687 / Oost-Indise spiegel, Leiden, Martinus Nijhoff, 1976, 1e druk, linnen+omslag, 362pp, fotomechanische herdruk, pakket E 25,- 

10821 WARNSINCK J.C.M., Twaalf doorluchtige zeehelden, A'dam, van Kampen, 1941, 1e druk, halflinnen+besch.omslag, 156pp, met ills., over Van Heemskerck/Tromp/De Ruyter/Evertsen/Sweers/Heyn E 5,- 

3207 WARNSINCK J.C.M., Van vlootvoogden en zeeslagen, A'dam, van Kampen, 1942, 3e herz. druk, halflinnen, 460pp, pakket E 9,- 

12553 Warnsinck-Delprat C.E. (bew), De tweede schipvaart der Nederlanders naar Oost-IndiŽ onder Jacob Cornelisz. van Neck en Wybrant Warwijck, Leiden, Martinus Nijhoff, 1951, 3e druk, ingenaaid, 70pp E 10,- 

2283 WERKMAN G., Behouden vaart, ca.1942, 3e druk, halflinnen, 128pp, illustraties (foto's/tekeningen) E 5,- 

3229 WIJNAND J.H., Het schipryck Amsterdam. Een werk over de scheepvaart en den scheepsbouw van Amsterdam ..., 1946, 1e druk, linnen, gr.form., 184pp, ills.(f/t) E 12,- 

8644 Wilke J.Th./Halfweeg S. (red.), Neerlands scheepsbouw en scheepvaart. Deel I Scheepsbouw, 1944, 1e druk, halflinnen, 172pp, met talrijke foto's E 7,- 

12758 Wintergerst M., Reisen auf dem mittellšndischeen Meere, der Nordsee, nach ceylon und nach Java 1688-1710, Leiden, Martinus Nijhoff, 1932, 1st edition, hcloth, 152pp, with a map E 25,- 

12406 Witsen N., Aeloude En Hedendaegsche Scheeps-bouw en Bestier: waer in wijtloopigh wert verhandelt, de wijze van scheeps-timmeren, by Grieken en Romeyen ..., 1994, 1st edition, kunstleer, kl.4vo, 555pp, met ills., Franeker, Van Wijnen, op. 600 ex., fascimile editie naar de 1e druk uit 1671, een paar vlekjes op de voorplat, verder z.g.a.n., pakket E 100,- 

9561 Wolf A.L. de, De vlootverhoudingen in het verre oosten. U.S.A., Japan, Engeland, Ned. IndiŽ, Assen, Born, 1941, 1e druk, ingenaaid, 126pp, gebruikssporen E 4,- 

6818 WYTEMA M.S., Klaar voor onderwater! Met Hr.Ms.'KXVIII' langs een omweg naar Soerabaia, 1936, 1e druk, linnen, 304pp, ills. E 12,- 

0878 WYTEMA M.S., Klaar voor onderwater! Met Hr.Ms.'KXVIII' langs een omweg naar Soerabaia, 1936, 1e druk, linnen, 304pp, ills., licht roestvlekkige pagina's., pakket E 8,- 


HOOFDPAGINA