Antiquariaat De Bilt

Voor bestellingen en voorwaarden klik op of zie de bestelpagina. Prijzen zijn in Euro en exclusief verzendkosten
Verzendkosten Nederland: Tot 3,2 cm dik: E1,76 - E2,64. Dikker: E6,75 (TGP Posttarieven). N.B: Toeslag bij 1 boek: E1,00
For ordering and conditions click on or see the orderpage. Prices are in Euro and excluding shippingcosts


VOOR 1900   HOOFDPAGINA
Zoek op deze pagina  


VOOR 1900

11225 De Aardbol. Magazijn van hedendaagsche land- en volkenkunde. Derde deel: De Nederlanden. Met Platen en Kaarten, 1841, halfleer, gr.8vo, 680pp, met talrijke ills., Amsterdam: J.H. Laarman, met uitgebreid plaatsnamenregeister, boven- en onderk.rug besch., pag. 27/28 en 261/62 ontbreken, pakket E 150,- 

9246 Amplissimo, Consultissimoque Viro, domino Simoni van Hoorn, J.U.D. reipublicae Amstelaedamensis consuli, ac senatori / Indiarum orientalium ..., 1659, perkament, kl.8vo, 547pp, Amstelodami, Apud Ludovicum et Danielem Elzevirios, band besch., los in de band E 95,- 

11848 Beschryvinge der bezoderste werken van de schilder-konst ende beeldhouwerte, ... in de kerken, kloosters ende openbaere plaetsen der stad Antwerpen, 1765, e herz. druk, ingenaaid, kl.8vo, 111pp, in blinde (niet orginele beschreven) band E 75,- 

9732 Bouwkundige bijdragen uitgegeven door de Maatschappij: tot bevordering der bouwkunst te Amsterdam. Tweede jaargang, 1844, 1e druk, halfleer, kl.4vo, ca.240pp, Amstrdam, L.van Bakkenes, met talrijke gravures, o.a. een huis in Ginneken, stationboekblok scheef (scheefgelezen)ebouwen van A'dam, Haarlem en Leiden, enkele platen gevlekt E 125,- 

4258 Castalia. Jaarboekje aan de Fraaie Letteren gewijd. Jaargang 1872, 1871, 1e druk, linnen, kl.8vo, 303pp, met 5 fraaie staalgravures, o.a. P.F. Brunings. J.J.L. Ten Kate, L.J.F. Tinbergh, O.G. Smit, J. Gram, W.E.N. Muskeyn, E. Laurillard, J.J. Cremer en G.J. Spoor, goud op snede, licht roestvlekkige pagina's., l.gebruikssporen E 25,- 

4260 Castalia. Jaarboekje aan de Fraaie Letteren gewijd. Jaargang 1868, 1867, 1e druk, linnen, kl.8vo, 294pp, met 5 fraaie staalgravures, o.a. P.F. Brunings. J.J.L. Ten Kate, E. Laurillard, J.v.Lennep, goud op snede, licht roestvlekkige pagina's., mooi ex, echter boekblok los van de band E 20,- 

8262 Daphné poëzie, 1852, 1e druk, linnen, kl.8vo, 288pp, Leiden, A.v.d.Hoop, met 6 schitterende kopergravures, gebruikssporen E 18,- 

10460 Engelsche tieranny in vier samenspraken. met fraaije kunstplaaten, 1781, 1e druk, ingenaaid, kl.8vo, 100pp, Amsterdam, Hendrik Gartman, met 4 gravures, schaars E 75,- 

12773 Hedendaagsche historie of tegenwoordige staat van Amerika. Derde deel, 1769, 1e druk, halfleer, 620pp, A'dam, Isaak Tirion, met frontispice en een uitvouwbare kaart, over o.a. West-Indie, Porto Rico, Cuba, Louisiana en Canada, , bovenkant rug beschadigd, pakket E 95,- 

8505 Histoire des inquisitions, Où l'on rapporte l'origine & le progrès de ces Tribunaux, leurs variations, la forme de leur Jurisdiction, ..., 1769, 2nd edition, leather, kl.8vo, 1001pp, Cologne, Pierre Marteau, 2 vols, top spine of part 1 damaged, 9 -sommige uitvouwbaar- gravures, some pen underlinements on a few pages E 250,- 

13366 Historie des ouden en nieuwen Testaments, verrykt met meer dan vierhonderd printverbeeldingen in koper gesneeden, 1700, 1e druk, leer, folio, Amsterdam, Pieter Mortier, 2 banden, bovenkant rug deel I besch., compleet met 430 gravures waarvan 5 uitvouwbaar + 2 frontispieces E 1250,- 

11850 Historische verhandelinge: opkomste en voord-gang der land-bouw-konst in de Kempen / over de slaevernye / de ketterye der bloemardine / .., 1789-91, 1e druk, halfleer, gr.8vo, ca.400pp, 's Hertogenbosch, J.T.Pallier, 9 boeken in 1 band over de Kempen + "Verlichtinge der Brabantsche en andere Nederlandsche oudheden", hoekje uit onderkant rug, zeldzaam, pakket E 325,- 

4953 Letteroogst. Een bundel verhalen overgenomen uit het tijdschrift Philarete. Eerste deel, 1841, 1e druk, halflinnen, kl.8vo, 216pp, met 3 etsen, achterste schutblad iets los E 15,- 

13445 Manuel de dévotion ou Recueil de Prières, no.15, ca.1860, 1e druk, linnen, kl.8vo, 316pp, Turnhout, Brepols et Dierckx Zoon, with intact silver lock E 25,- 

13372 Missale Romanum ex Decreto Sacrosancti Concilii Tridentini Restitutum, S. PII V. Jussu editum, CLementis VIII.et Urbani Papae Octavi Auctoritate ..., 1765, 1st edition, leather, gr.4vo, Antverpiae, ex Architypographia Plantiniana, with etches, in Latin, printed in red and black, blind leather, pakket E 195,- 

13584 Moeders schoot. Tiende deel, 1851, 1e druk, halfleer, kl.8vo, ca.380pp, Godsdienstige en zedelijke verhalen en versjes voor kinderen, met gravures, waarvan sommige besch., besch. en geplastificeerde band E 20,- 

2369 Le moniteur de la mode. Journal du monde élégant, 1855, 1e druk, hleather, kl.4vo, 180pp, ingebonden tijdschrift, nr.2 t/m 12, with 43 beautiful lithographs (mostly stained but most of them only along the borders), back damaged E 125,- 

11846 Paradys der zielen, 1845, 1e druk, linnen, kl.8vo, 377pp, Mechelen, P.J.Hanicq, met gravures, Frontispice litografie, met zilveren slot en zilveren titelplaat op rug, in kartonnen box E 75,- 

8497 Parallele De la doctrine Des Payens Avec celle des Jesuites, Et de la constitution du Pape Clement XI, 1726, 1st edition, leather, kl.8vo, 237pp, Amsterdam, Jean Roman, onderk. achterplat klein stukje aangevreten door papierluis, 3 bibl.stempels E 95,- 

6394 Register op alle de deelen der Natuurkundige lessenvan den Heer Abt Nollet, 1772, 1e druk, halfleer, kl.8vo, 160pp, Utrecht, Samuel de Waal, met een "berigt van den boekverkoper", hoeken band l.beschadigd E 125,- 

12781 The story of Arthur and Guinevere and the fate of sir Lancelot of the lake, 1879, 1e druk, linnen, folio, 66pp, London, E Moxon, Son, & Co, with 9 tissue guarded plates by Gustave Doré, gold plated, back damaged, licht roestvlekkige pagina's., hoeken band l.beschadigd, a few pages loose E 40,- 

5181 Théatre de Voltaire. Nouvelle édition ornée de portraits en pied coloriés, 1885, 1e druk, hleather, kl.8vo, 612pp, name on titlepage, goldplated pages E 25,- 

11468 Tijdschrift voor geschiedenis oudheden en statistiek van Utrecht. 3e jaargang, 1837, 1e druk, halfleer, ca.600pp, o.a. artikelen over de Bemuurde Weerd en over Wijk bij Duurstede, enkele gravures ontbreken E 40,- 

1387 Tijdschrift voor geschiedenis oudheden en statistiek van Utrecht, 1838, e herz. druk, karton, 457pp, Utrecht, N. van der Monde, ills., rug besch., iets los in de band E 20,- 

11099 Utrechtsch jaarboekje voor 1890. (Utrechtsche Provinciale en Stads almanak.) 50ste jaargang, 1890, e herz. druk, ingenaaid, kl.8vo, 342pp, Utrecht, J.G.van Terveen, ligt helemaal los E 17,- 

10406 Wetboek van strafregt voor Nederlandsch-Indië. Wetboek voor de Europeanen, 1866, 1e druk, halflinnen, kl.8vo, 91pp, Batavia, Lands-Drukkerij, 2 gaatjes in de rug E 50,- 

13444 Abbé M. l', Le secret du tabernacle, ca,1890, 1e druk, leather, kl.8vo, 268pp, Pariws, A.Fonteney Fils, name on endpapers E 10,- 

3529 ANDRIESSEN P.J., Een Gentsche vrijheidszoon. Een episode uit de geschiedenis van Vlaanderen. 1335-1345, 1874, 1e druk, linnen, 186pp, Leiden, G.Kooyker, met steendruken, onder- en bovenk. rug en 2 hoeken band besch. E 9,- 

13446 Ange, Conducteur dans la dévotion, 1872, 1e druk, leather, kl.8vo, 382pp, Malines, H.Dessain, gold plated E 15,- 

8521 Arnould M.A., Les Jésuites depuis leur origine jusqu'a nos jours. Histoire, types, moeurs, mystères, 1846, 1e druk, hcloth, gr.8vo, 691pp, 2 vols in 1, rebound, with numerous engravings E 50,- 

4957 ARRENBERG R., Korte verhalen en levensbijzonderheden van vermaarde personen uit geloofwaadige schrijvers bijeenverzameld, 1842, 1e druk, karton, kl.8vo, 108pp, met 4 litho's, rug besch. E 25,- 

11538 Asch Van Wijck H.M.A.J. v., Vergelijkend verslag aangaande den toestand der Stad Utrecht in 1827 en 1839, 1839, 1e druk, ingenaaid, kl.8vo, 42pp, rug gerepareerd, omslag roestvlekkig. E 50,- 

4830 ATHIAS J./ Leusden J./ v.d.Hooght E./ d'Allemand J, Biblia Hebraica Secundum ultimam editionem Jos. Athiae Athias., 1705, 1e druk, perkament, 8vo, ca.400pp, Amstelaedami, Boom, Waesberge,..., 357 pp + voorw. over Everardi van der Hooght, 1e dl: Genesis t.m. Deuteronomium, "editio longe accuratiffima", niet org. perk E 75,- 

11788 Baudelocque J.L., De verloskunde. naar den nieuwen, verbeterden en uitgebreiden druk, vertaald, en met eenige aantekeningen vermeerderd door A.Soek, 1790, 1e druk, halfleer, 402pp, Dordrecht, De Leeuw en Krap, deel 1 van 5 delen, met 6 gravures, hoeken band l.beschadigd, voor- en achterplat kaal karton, pakket E 125,- 

3925 BEERS J.v., Gedichten. Tweede deel 1857-1868, 1873, 1e druk, linnen, 323pp, Antwerpen,L.Beerts E 10,- 

2182 BEETS N., Dichtwerken. Volledige uitgave naar tijdsorde gerangschikt en opnieuw herzien, Sijthoff, ca.1890, 1e druk, linnen, 4 deeltjes,l.gebruikssporen E 27,- 

6111 BEETS N., Gedichten. Volledige uitgave naar tijdsorde gerangschikt en opnieuw herzien, Sijthoff, ca.1890, 1e druk, linnen, ca.1300pp, van deel 1 bovenk.rug licht beschadigd, DEEL 2 NIET OP DE FOTO, pakket E 10,- 

10498 Berg-Stomp T. van den, De vrouwelijke handwerken in verband met de invoering volgens de Wet van 17 Augustus 1878 (STBL. no. 127), Groningen, Wolters Noordhoff, 1887, 3e herz. druk, halflinnen, kl.8vo, 171pp, met talrijke ills., besch.band (vooral de rug), schaars E 45,- 

2900 Bilz F.E., Das neue Naturheilverfahren. Jubilaüms Ausgabe. Lehr- und Nachschlagebuch der naturgemäßen Heilweise..., 1898, 75th edition, cloth, gr.8vo, 1943pp, Leipzig, F.H.Bilz, with color plates and many photos and drawings, pakket E 95,- 

8389 Blink H., Nederland en zijne bewoners. Handboek der Aardrijkskunde en Volkenkunde van Nederland, 1892, 1e druk, linnen, 1712pp, Amsterdam, C.L.Brinkman, met kaarten en afbeeldingen, 3 delen, bovenkant ruggen gevlekt E 25,- 

4765 Blink H.B., Nederland en zijne bewoners. Handboek der aardrijkskunde en volkenkunde van Nederland. Tweede deel, S.L.v.Looy, 1892, 1e druk, linnen, 575pp, los in de band, rug besch., pakket E 10,- 

12776 Boddaert P., Stichtelyke gedichten, 1726, 1e druk, karton, 240pp, Middelburg, Leendert Bakker, niet orginele besch. kartonnen band E 50,- 

3393 BOGAERS A., Baladen en andere dichtstukjes, 1846, 1e druk, linnen, 248pp, met titelplaat, b.b.licht beschadigd, licht roestvlekkige pagina's. E 12,- 

11843 Bolognino G., VVT-VAERT van het ghereformeert NACHTMAEL Oft eene clare uyt-legghinghe ende vveder-legh desselfs van den gronde af, ..., 1632, 1e druk, perkament, kl.8vo, 291pp, Antwerpen, Jan Cnobbaert E 250,- 

2616 Bos, Bos' schoolatlas der geheele aarde, Groningen, Wolters Noordhoff, 1877, 1e druk, karton, folio, fascimile uitgave uit 1977 E 10,- 

10955 BOSBOOM TOUSSAINT A.L.G., De Delftsche Wonderdokter. Eerste deel, 1872, 2e druk, linnen, kl.8vo, 324pp, W.H. Kirberger E 5,- 

0083 BOSBOOM TOUSSAINT A.L.G., de Graaf van Devonshire, ca 1895, 2e druk, halflinnen, ills E 5,- 

5166 BOSBOOM TOUSSAINT A.L.G., Het huis Lauernesse. Tweede deel, 1861, 5e druk, halflinnen, kl.8vo, 324pp, ills E 5,- 

13248 Bosboom-Toussaint A.L.G., Een Leidsch student in 1593, ca.1882, 5e druk, linnen, 552pp, 's-Gravenhage, Charles Ewings E 15,- 

7101 Bouwmeester J.C., Jocko, ca.1890, 5e druk, halflinnen, gr.8vo, ca.30pp, met chromolithografiën en zw.w. ills. door J.Scheider, speelt in het koloniale indië, naam op schutblad, ligt deels los in de band, band besch. E 50,- 

8282 Bouwmeester J.C., Een lastige kwaal en Juno, Sijthoff, ca.1898, 1e druk, linnen, 76pp, serie "De kindervriend", ills., boekblok tegen rug geplakt, verder goed ex., naam op schutblad E 7,- 

13317 Brandt G., Het leven en bedryf van den heere Michiel de Ruiter, ..., 1835-37, 1e druk, halfleer, kl.8vo, 2180pp, met ills., Dordrecht, F.Boekee, 5 boeken met (deels uitvouwbare) gravures, pakket E 325,- 

9198 Brink J. ten, Literarische schetsen en kritieken, Sijthoff, 1858-83, 1e druk, ingenaaid, ca.450pp, 3 delen. Over Bredero, Dickens e.a. onderwerpen E 10,- 

9728 Brongniart A., Traité des arts Céramiques ou des poteries, considerées dans leur histoire, leur pratique et leur théorie. Atlas, 1854, 2nd revised edition, hleather, gr.8vo, Paris, Béchet Jeune, 80 pages with text + 60 pages with numerous etchings, back damaged, slightly stained pages., very rare E 160,- 

4833 BRUHL F.A. graf von, De burgemeester, tooneelspel., 1789, 1e druk, halfleer, kl.8vo, 140pp, Amsteldam, Pieter Johannes Uylenbroek, op 4 pagina's achterin een fondslijst met prijzen van Uylenbroek E 45,- 

0900 BUND L.(verz), Freudvoll und leidvoll Perlen der liebe, ca.1890, 1e druk, cloth, 196pp, illustrated by GEHRTS C., poëms, goud op snede, back slightly damaged E 7,- 

10131 Burgersdijk, De werken van William Shakespeare, Sijthoff, ca.1880, 2e druk, halfleer, gr.8vo, 6 delen, van 1 deel de rug en een stukje van de onderkant van de pagina's beschadigd E 40,- 

5268 Burmeister H., Zoologischer hand-atlas zum schulgebrauch und selbstunterricht, 1860, 2e druk, stiched, gr.4vo, 192pp, mit 19 von der 32 tafeln mit zeichnungen, blindabdeckung E 35,- 

9363 Caesaris C.J., Que extant omnia Cum Animadversionibus integris Dion. Vossii, J. Davisii Ut & qui vocatur Julius Celsus de Vita et Rubus Gestis C. Julii Caesaris, ..., 1713, 2e druk, perkament, kl.8vo, ca.1200pp, C. Boutesteyn & S. Luchtmans, met vele gravures, waaronder uitvouwbare kaarten, pakket E 495,- 

12260 CARROLL L., Alice's avonturen in het wonderland, 1899, 1e druk, linnen, 146pp, Leiden, E.J.Brill, met 40 illustraties van John Tenniel, bandill. vervaagd E 150,- 

8004 Cats J., Keur uit de werken van Jacob Cats, 1852, 1e druk, linnen, kl.4vo, 640pp, LEIDEN, HEUVEL van den P.H., met portret, naam op schutblad, pakket E 30,- 

12775 Cieglerum G., Konst-spiegel der Weereltlikke Vermaaken, ca.1700, 1e druk, perkament, kl.8vo, 411pp, Joannes Boekholt, met 8 gravures, titelblad en pag.81/82 ontbreken, blinde band met titel op rug geschreven, pakket E 95,- 

3030 COPPEE F., Olivier.-Les Récits et les Elégies, ca.1890, 1e druk, cloth, kl.form, 284pp, goldplated E 12,- 

10834 Cortgeen Van der Goude J.F. v. e.a., Stichtsche cleyne chronicke, ... / Beschryving van Utrecht, 1745, 1e druk, halflinnen, kl.8vo, 152pp, Amsterdam, Jan Hartig, blinde (niet orginele?) band E 150,- 

13598 Couperus L., Wereldvrede, A'dam, L.J.Veen, 1895, 1e druk, linnen, 379pp, roestvlekkig., naam op schutblad, pakket E 8,- 

13585 Courtin Ch., Bloemen van vreemden bodem. Verhalen voor de jeugd, 1852, 1e druk, linnen, kl.8vo, 90pp, Nieuwediep, C.J.Hoogvorst, met 3 kleuren steendrukken waarvan de kleurstof iets in te tegenovergelegen blz is getrokken, los in de band, zeer schaars E 50,- 

10508 Craandijk C., Wandelingen door Nederland. Noord-Holland, H.D.Tjeenk Willink, 1887, 3e druk, linnen, kl.8vo, 315pp, geillustreerd door P.A. Schipperus, met wandelkaartjes, mooi ex. E 75,- 

11095 Craandijk C., Wandelingen door Nederland. Utrecht, 1888, 3e druk, linnen, 299pp, ills. waaronder wandelkaartjes E 75,- 

0007 Craandijk C./ Schipperus P.A., Wandelingen door Nederland met pen en potlood. Amsterdamsche waterwegen, Helmond, Roermond, Arnhem, Baarn, het Gooi, Eemnes, Apeldoorn, ..., H.D.Tjeenk Willink, ca.1880, 1e druk, linnen, gr.8vo, 376pp, met 14 steendrukken E 100,- 

11518 Croockewit J.F., De patriotten te Wijk-bij-Duurstede in de jaren 1783-1787, 1889, 1e druk, ingenaaid, 80pp, Wijk bij Duurstede, C.Vonk, onder- en bovenk.rug besch. E 30,- 

4836 CUNAEUS P., De republyk der Hebreen of gemeenebest der Joden Onder de wet der Ceremonien en Dienstbaar Jeruza, Vervolgd op de drie boeken van P. Cunaeus, 1700, 1e druk, leer, kl.8vo, 558pp, Amsterdam, Daniel vanden Dalen, mooi opnieuw gebonden, met 19 -deels uitvouwbare- gravures, PRIJS IS INCL. BOEKNR. 4835 E 195,- 

13263 Darwin Ch., De afstamming van den Mensch en de seksueele teeltkeus, A'dam, Cohen, 1184/85, 3e druk, linnen, kl.8vo, 1015pp, met ills., 2 delen, naar de 2e herz.Engelse uitgave, dl.1:middens schutbladen gescheurd, pakket E 35,- 

1980 DAUDET A., les Femmes d'artistes, ca.1880, 3e druk, cloth, 180pp, Alphonse Lemerre, Paris, with orginal frontispice from A. GILL, top of back sl.dam. E 25,- 

8384 Daudin F.M., Histoire naturelle, generale et particulière, des reptiles. Tome premier, ca.1802, 1st edition, leather, kl.8vo, 384pp, Paris, F.Dufart, with 15 etches, back damaged, scarce E 195,- 

11844 Diercxsens J.C., Antverpia christo nascens et crescens seu acta Ecclesiam Antverpiensem ejusque Apostolos ac Viros pietate... usque ad seculum XVIII,tomus II 1300-1460, 1773, 1e druk, ingenaaid, 368pp, Antverpiae, Joannem Henricum van Soest, rug ontbreekt, schutblad ontbreekt wsch. E 60,- 

8508 Duryer P. (trl), Histoire de la guerre de Flandre, de Famianus Strada traduite par P. Du-Ryer, 1712, 1st edition, leather, kl.8vo, 1640pp, Bruxelles, Joseph T'Serstevens, 3 vols, with 23 -partly foldable- engravings, spine of part 2 sl.dam., VERY RARE, corners plates damaged E 500,- 

9546 Ecker J., Immanuel. Am großen tag der kommunion, 1899, 2nd edition, leather, kl.8vo, 828pp, endpapers missing E 10,- 

9458 EEDEN F. v., de Broeders. Tragedie van het recht, A'dam, Versluys, 1894, 1e druk, linnen, 253pp, Op v.Gelder, mooi ex, onafgesneden E 14,- 

12979 Eeden F. v., DON TORRIBIO, 1890, 1e druk, linnen, 127pp, naam op schutblad, aanhechting schutbladen los, maar stevig in de band E 10,- 

11831 Eikelenberg S./ Boomkamp G., Alkmaar en zyne geschiedenissen / Alkmaar en deszelfs geschiedenissen, 1747, 2e herz. druk, leer, gr.8vo, 556pp, Rotterdam, Philippus en Jakobus Losel, rug besch. (voorplat half los en stukje aan onderkant ontbreekt), 7 uitvouwbare gravures w.o. kaarten e.a. ills., naam op schutblad, pakket E 1250,- 

2143 EMANTS M., Godenschemering, H.D.Tjeenk Willink, 1885, 2e druk, linnen, naam op titelblad E 12,- 

2007 ERNESTINE (MEJ.MOLTZER), Gedichtjes, 1898, 1e druk, ingenaaid, onafgesneden,rug besch. E 5,- 

8515 Féreal M.V. de, Mystères de l'inquisition et autres sociétes secrètes d'Espagne, 1846, 1st edition, hleather, 580pp, Paris, P,Boizard, with 200 engravings, stained pages. E 95,- 

8877 Formby E.H.H., Het klein Romeinsch martelaarsboek of beschrijving van eenige der voornaamste martelies uit het Romeinsche Keizerrijk..., 1878, 1e druk, halflinnen, 144pp, met talrijke ills., Leuven, Karel Fonteyn, aanhechting 2 pagina's gerep. met wit papier, stuk v.omsl.voorin geplakt, SCHAARS E 30,- 

8523 Gallois L. (bew), Verkorte geschiedenis der Spaansche inquisitie, sedert derzelver vestiging door Ferdinand V, tot aan de regering van Ferdinand VII, 1828, 1e druk, halfleer, kl.8vo, 447pp, A'dam, J.C.van Kesteren, bovenk.rug besch., met enkele onderstrepingen met pen, hoeken band l.beschadigd E 125,- 

11537 Geer J.J. de, Eiteren en Ijsselstein, 1860, 1e druk, ingenaaid, 179pp, opnieuw ingebonden in blind omslag E 35,- 

11539 Geer Van Jutfaas B.J.L. de, De Dom van Utrecht. Eene voorlezing. Met Eenige Aanteekeningen, 1861, 1e druk, karton, 171pp, Utrecht, Kemink en Zoon, rug kapot E 50,- 

6553 Gelder J. de, Beginselen der stelkunst ontworpen naar haren tegenwoordigen staat van vordering en beschaving, ..., 1821, 2e herz. druk, perkament, kl.8vo, 506pp, met uitvouwbare platen, pakket E 195,- 

4831 GELLERT C.F., C.F. Gellert's brieven, nevens eenige brieven zyner vrienden, tot dezelven betreklyk, na zynen dood uitgegeeven, 1774, 1e druk, halfleer, gr.8vo, 450pp, Amsterdam, Pieter Meijer, hoeken band beschadigd E 75,- 

3915 Général de Wimpffen, Sedan, 1871, 1st edition, hleather, 382pp, with 1 folding map, back damaged, in French E 10,- 

11847 Gerlacvs Van den Bogaert, Den spieghel der devghden van Jesus, Maria, Ioseph, voorgestelt in Rijm-versen ende Gheestelijcke Bemerckinghe ..., 1676, 1e druk, karton, kl.8vo, 231pp, Antwerpen, Gerardus Van Wolsschaten, met talrijke gravures, los in niet orginele band, eerste pagina's besch. E 250,- 

9243 Gerrits G.E., Keur van gedenkwaardige tafereelen uit de geschiedenis van Schotland. Naar het Engels van Sir Walter Scott. Tweede deel, 1834, 1e druk, halflinnen, 240pp, blinde band, vertaling van 'Tales of a Grandfather´, met 6 gravures en titelplaat, naam op schutblad E 45,- 

0957 GOETHE J.W. v., Herman und Dorothea/Reineke Suchs/Egmont/Iphigenie auf Tauris, 1863, 1e druk, hleather, gebr,492p E 7,- 

13546 Goeverneur J.J.A., Hoe langer hoe liever (Goeveneur's Fabelboek), ca.1880, 1e druk, linnen, kl.8vo, 66pp, Leeuwarden, Hugo Suringar, met 26 kleurenills., los in de band E 17,- 

5673 Gouw J. ter, De volksvermaken, 1871, 1e druk, linnen, gr.8vo, 710pp, met 86 houtgravures, schutblad ontbreekt, bovenkant rug licht beschadigd, gravure voor in boek ontbreekt E 45,- 

8878 Graesse J.G.Th., Guide de l'amateur de Porcelaines et de Faïences (y compris grès et rerres cuites). Collection complète des marques de porcelaines..., 1894, 8th edition, cloth, kl.8vo, 236pp, with numerous illustrations, achterk.rug besch., band krasserig E 25,- 

13443 Grossi J., Premières Fleurs du Paradis, 1899, 1st edition, leather, kl.8vo, Turin, L.Simondetti, with numerous beautiful illustrations in the style of getijdeboeken, name on endpapers, rare E 40,- 

7063 Guizot M., L'histoire de France depuis les temps les plus reculés jusqu'en 1789 racontée à mes petits-enfants. Tome cinquième, 1876, 1st edition, hleather, gr.8vo, 598pp, Paris, Librairie Hachette & Cie, with large index alphabétique, with numerous gravures, signs of usage, bottom back damaged, pakket E 25,- 

4828 GUIZOT P., Les enfans contes à l'usage de la Jeunesse, ca.1827, 2nd edition, leather, kl.8vo, 708pp, Paris, J.Klostermann Fils, 2 volumes, with engravings, backs a little loose, name on endpapers E 50,- 

12439 Günther W., Codex Diplomaticus Rheno-Mosellanus. Urkunden-sammlung III. Theil, 1824, 1st edition, hleather, 527pp, Coblenz, B.Heridt, top one side back loose, pakket E 125,- 

0274 HAAR B.ter, de St.Paulusrots, 1856, 1st edition, linnen, ills,goud op snee E 7,- 

4570 HARBISON P., Irish art and architecture from prehistory to the present, 1878, 1st edition, boards+dj, gr.8vo, 272pp, London 1978, Thames and Hudson, with 316 ills. E 25,- 

1430 Hasselt J.L. v., Beknopte spraakkunst der Noefoorsche taal, 1876, 1e druk, ingenaaid, kl.8vo, 32pp, het boekje is niet compleet!, los in de band E 10,- 

13538 Hettema Jr. H. e.a., Schoolatlas der Vaderlandsche Geschiedenis, H.D.Tjeenk Willink, 1897, 1e druk, ingenaaid, 8vo, 1 katern ligt los, naam op omslag, present-exemplaar van den uitgever, schaarse 1e druk E 35,- 

0319 HILDEBRAND, Na vijftig jaar; Noodige en overbodige opheldering van de Camera Obscura, 1888, 2e druk, linnen, goud op snede,bovenk.rug l.besch verder z.g.a.n. E 8,- 

12082 Holbein H., L'Alphabet de la mort. Entouré de bordures du XVIè siècle et suivi d'anciens poëmes francais sur le sujet des trois mors et des trois vis, 1856, 1st edition, cloth, Paris, Edwin Tross, front cover a little stained, otherwise a nice copy, name on endpapers, name on titlepage, rare E 175,- 

1679 Hoogstraten D. van, Beschryving der Heidensche Goden en Godinnen getogen uit de Fabelschryveren en Oude Dichteren, 1715, 1e druk, perkament, kl.8vo, 272pp, te Amsterdam by Nicolaas ten Hoorn, blinde band, met 31 gravures en titelvignet, zeer zeldzaam E 250,- 

11771 Hoogvliet A., Abraham, de aartsvader, in XII boeken, 1729, 2e druk, perkament, Rotterdam, Jan Daniel Beman, met gegraveerde titelplaat en frontispice, voorste ca. 12 pagina's van boekblok iets los van de rest, blinde vlekkerige band E 79,- 

0327 HOOP A.van der, Van Speyk eene winterfantazy, 1840, 1e druk, karton, tekst op schutblad,120p E 12,- 

10495 Horne A., Geschichte von Frankfurt am Main in gedrängter Dartstellung, 1893, 1e druk, cloth, kl.8vo, 341pp, with illustrations, onderk.rug.slightly damaged E 15,- 

13291 Hove F.P. v., Liber Deoteronomii, vulgatae editionis, versione Belgica, tomus I / tomus II, 1777/80, 1st edition, leather, kl.8vo, ca.600pp, Antverpiae, Joan. Baptistae Carstiaenssens, 2 books, Latin text with dutch expl., top back of one book repaired, of the other sl.damaged, new endpapers book 1, pakket E 50,- 

6766 Hugo V., Le pape, 1878, 1e druk, halflinnen, 158pp E 7,- 

4417 IGLESIAS DE LA CASA, D.Josef, Poesias postumas Tomo segundo, 1798, 1e druk, leather, kl.8vo, 284pp, Salamanca, Toxar, good copy E 50,- 

6429 Jeroense J., Koddige en ernstige opschriften op Luyffens, Wagens, Glazen, Uithangborden, en andere Taferelen, 1683-91, 1e druk, halfleer, kl.8vo, 728pp, 3 delen in 1, met 15 gravures, matig exemplaar: rug en voorplat los van boekblok, andere kant rug besch., enkele pagina's los, ex-libris voorin E 295,- 

8524 Jérome M., Recueil de fadaises, composé sur la montagne à l'usage des habitans de la plaine, 1826, 1st edition, hleather, 582pp, 2 volumes E 75,- 

11759 Jowett B., The dialogues of Plato translated into English with analyses and introductions, 1897, 3e druk, linnen, gr.8vo, Oxford, the Clarendon Press, complete in 5 volumes, backs of 3 volumes repaired (see picture), pakket E 150,- 

9492 Kate J.J.L. ten, De nieuwe kerk van Amsterdam, 1885, 1e druk, linnen, kl.4vo, 232pp, A'dam, D.B.Centen, met een ets van het interieur van de kerk door P.J. Arendzen E 15,- 

10278 Keill J., Inleiding tot de waare natuur- en sterrekunde, of de natuur- en sterrekundige lessen van den heer Johan Keill, M.D., 1741, 1e druk, perkament, kl.4vo, 628pp, zeldzame Nederlandse vertaling van ''Introductiones ad veram Physicam et veram Astronomiam ...' from 1701, met uitklapbare tekeningen, pakket E 2950,- 

12774 Kemp Vander Joh., De Christen geheel en al het Eigendom van Christus in leven en sterven, vertoont in drieënvyftig Predikatien over den Heidelbergschen Katechismus, 1714, 4e druk, perkament, gr.8vo, 956pp, band zwaar beschadigd, schaarse vroege druk, pakket E 50,- 

11234 Kiepert H., Atlas antiquus. Twaalf kaarten behoorende bij de Oude geschiedenis, ca.1880, 4e druk, halfleer, gr.4vo, 26pp, Berlijn, Dietrich Reimer, naam op schutblad, slijtage randen band E 50,- 

10132 Kinschot G..R. v., Beschryving der stad Oudewater; Waarin aangetoont word der zelver Herkomst uit het Uitrechtsche Bisdom, Overgang tot de Graaflykheid van Holland ..., 1747, 1e druk, halflinnen, 8vo, 600pp, Delft, Reinier Boitet, met 2 tekstills. en 6 (van de 7) uitklapbare gravures, niet orginele l.besch.band, pakket E 395,- 

5468 Kist N.C., Neêrland's bededagen en biddagsbrieven. Eene bijdrage ter opbouwing der Geschiedenis van Staat en Kerk in Nederland, 1848, 1e druk, karton, Leiden, S.en J.Luchtmans, 2 delen, 508+675 pag., ruggen ontbreken vrijwel volledig, enkele pagina's los, SCHAARS, pakket E 100,- 

8538 Kluit A., Inwijingsrede over 't recht, 't welk de Nederlanders gehad hebben, om hunnen wettigen vorst en heer, Philips, koning van Spanje, aftezweren..., 1779, 1e druk, halfleer, 114pp, Leiden, Johannes le Mair, rede bij de aanvaarding van zijn post als gewoon hoogleraar in de oudheden, uit het Latijn vertaald E 95,- 

8382 Kluit A., Wederlegging der ontzwagtelde en gezuiverde aldervroegste vaderlandze oudheden van den heer J.Bent benevens ..., 1761, 1e druk, halfleer, 168pp, 's Gravenhage, Pieter Gerard van Balen, onderkant rug licht beschadigd, enkele pag. gevlekt E 125,- 

10365 Koenen M.J., School en studie. maandschrift voor opvoeding en onderwijs. 2e en 3e jaargang, 1880-81, 1e druk, halflinnen, 756pp, blinde banden, pakket E 20,- 

11810 Kramm Chr., De levens en werken der Hollandsche en Vlaamsche kunstschilders, beeldhouwers, graveurs en bouwmeesters van den vroegsten tot op onzen tijd, 1857-61, 1e druk, halfleer, gr.8vo, 6 delen in 3 banden, licht roestvlekkige pagina's., pakket E 160,- 

11852 Kümmer U., Carte drefsée pour servir à l'intelligence des projets de canaux décrétés & à décréter dans la Campine, 1844, 1e druk, cloth, uitvouwbare landkaart op linnen van de Kempen in halflinnen boekje (rug besch.) E 75,- 

4829 LA CROIX J. FR. (MARQUIS DE CASTRIE), Anecdotes Arabes et musulmanes depuis l'an de J.C. 614, Epoque de l'établissement du Mahométisme en Arabie, par le faux Prophète Mahomet;..., 1772, 1st edition, leather, kl.8vo, 736pp, Paris, Vincent, gilt paneled spine, corners damaged, back attached to pages (original?), hinge partly cracked, abou the life of Muhammed etc, pakket E 100,- 

8512 Lachatre M., Histoire des papes. Mystères d'iniquités de la cour de Rome/Histoire du consulat et de l'empire/histoire de la restauration/les mystères du confess..., ca.1890, 1st edition, hleather, gr.8vo, Paris, Docks de la Librairie, 3 vols, with numerous engravings, 1840 + 120 + 152 + 157pp, l.signs of usage, pakket E 125,- 

6374 Lassalle F., Ein litterarisches Characterbild, 1894, 3rd edition, cloth, 190pp, belangrijk werk, Gotisch schrift E 15,- 

8774 LAURILLARD E., Graan en Groen. Opstellen en Dichten, 1894, 1e druk, linnen, 164pp, binding losjes E 6,- 

6360 Laurillard E., De marsch der menschheid, 1897, 1e druk, linnen, Met 45 illustratiën van G.J. Bos, band gekromd E 8,- 

6162 LAURILLARD E., Uit de papierentasch, 1867, 2e druk, linnen, 200pp, naam op schutblad E 5,- 

8510 Lavallée J., Histoire des inquisitions religieuses d'Italie, d'Espagne et de Portugal, Depuis leur origine jusqu' à la conquête de l'Espagne, 1809, 1st edition, hleather, 815pp, Paris, Capelle et Renard, 2 vols in 1, with 6 engravings, very nice copy (near 'mint') E 225,- 

11849 Le Comte de Neny S.E.M., Mémoires historiques et politiques des Pays-Bas autrichiens, tome second, 1785, 2nd edition, stiched, 220pp, Bruxelles, Benoît Le Francq, band zwaar besch. E 65,- 

8264 Lennep J. v., Holland almanak voor 1864, 1863, 1e druk, linnen, kl.8vo, 264pp, Amsterdam, Kraay, met 6 gravures E 25,- 

25068 Lisle L. de, Oeuvres de Leconte de Lisle. Poèmes Antiques, ca.1880, 1e druk, hleather, kl.8vo, 318pp, Paris, Alphonse Lemerre, goldplated on top E 30,- 

10415 Littrow J.J. von, Tafereel van het heel-al. Onderhoudende beschrijving van het Uitspansel en den Aardbol, 1848, 1e druk, halfleer, gr.8vo, 1618pp, met talrijke ills., 4 delen in 3 banden, de hoeken van de banden zijn (soms behoorlijk) beschadigd, pakket E 100,- 

4976 LITTWACK J., Verhandeling over de proefgetallen van negen en elf; voorafgegaan door eene aanspraak, gedaan in het Wisk Gez.schap Mathesis Artium Genitrix, 1821, 2e druk, leer, 8vo, 45pp, Amsterdam, Schallekamp en van de Crampel, met opdracht van de auteur!, goud op snede, goed ex. E 175,- 

9019 Loti P., Pêcheur d'islande. Cent vingt-huit compositions de E.Rudeaux, gravures sur bois de J.Huyot, 1893, 1st edition, cloth, 4vo, 305pp, Paris, Calman Lévy, pages loose, pakket E 15,- 

9747 Louwerse P. (red), Voor 't jonge volkje. Negentiende deel, 1889, 1st edition, linnen, gr.8vo, 252pp, met 118 ils., achterkant rug besch. E 15,- 

11931 Loveling R. en V., Gedichten, Groningen, Wolters Noordhoff, 1877, 2e herz. druk, linnen, 260pp E 25,- 

8520 Maire H. le, Petit anacharsis, ou voyage du jeune anacharsis en Grèce abrégé de J.-J. Barthélemy, pour l'usage de la jeunesse, 1820, 1st edition, hleather, kl.8vo, 416pp, Paris, Pierre Blanchard, ills., besch. E 25,- 

12777 Marin P., Dictionaire portatif of Nederduitsch en Fransch woorden-boekje, 1753, 5e herz. druk, halfleer, kl.8vo, 840pp, A'dam, Jan van Eyl, enkele pagina's beschadigd, band zwaar beschadigd, schaars, pakket E 95,- 

11974 Marmontel J.F., Contes Moraux, ca.1800, 5e herz. druk, leather, kl.8vo, 532pp, Paris, Mme, veuve Richard, 2 parts in one, 2 frontispices, back damaged, pakket E 50,- 

7392 Marsay Ch.H. de, Zeugniß eines kindes von der Richtigkeit der Wege des Geistes... mystischen und buchstäblichen Erklärung der Offenbarung Jesu Christi... Johanni..., 1737, 1st edition, leather, kl.8vo, 889pp, aus dem Fransösischen original-manuscript, Erster teil, back damaged, mit vorrede des Autoris und register, pakket E 100,- 

9131 Marx L.F., Katholisches gebetbuch für gefühlvolle kinder, 1834, 1st edition, leather, kl.8vo, 296pp, met 4 kopergravures, gotisch schrift, slightly stained pages. E 10,- 

5063 MENOCHIO P.Io.Steph., Institvtionis Oeconomicae ex Sacris Litteris depromptae. Libri dvo, 1627, 1st edition, vellum, kl.8vo, 542pp, Sumptib. ndreae & Iacobi Proft, ingekleurd vignet op titelpagina, boek ligt los in blinde perkamenten band E 175,- 

5067 MILTON J., The poetical works of Milton. Volume II. Containing Paradise regain'd; Samson Agonistes; and, poems upon several occasions. With The life of Milton, 1755, 1st edition, leather, kl.8vo, 384pp E 125,- 

1369 Mitford M.R., Children of the village, ca.1880, 1st edition, hcloth, 134pp, George Routledge & Sons, many beautiful engravings, some pages loose, corners rubbed E 8,- 

11851 Moeller J., Atlas de géographie historique, ca.1870, 1st edition, hcloth, 4vo, Bruxelles, C.Callewaert Frères, cover heavily damaged E 75,- 

10565 Moens J.C.B., De kinacultuur in Azië 1854 t/m. 1882, 1882, 1e druk, linnen, 4vo, Batavia, Ernst & Co., "met 33 platen en een kaart", gevl. E 75,- 

10926 Mohn P., The holy child. Sixteen coloured illustrations by Paul Mohn, [1887], 1st edition, hcloth, 4vo, London, Society for Promoting Christian Knowledge, name on endpapers, edges of the cover sl.dam. E 20,- 

8519 Molière, Oeuvres complètes de Molière. Nouvelle édition, 1878, 1st edition, hleather, kl.8vo, 1632pp, Paris, Laplace, Sanchez et Cie, with 10 coloured ills. byGeffroy & H.Allouard, name on endpapers E 25,- 

11076 Motley J.L., De opkomst van de Nederlandsche Republiek. Tweede afdeeling, 1868, 1e druk, karton, kl.8vo, 353pp, rug besch. E 5,- 

13304 Motley J.L., The rise of the Dutch republic, 1896, 2nd edition, cloth, kl.8vo, London, George Bell and sons, 3 volumes, 2 backs at one side a ltittle loose, pakket E 15,- 

8484 Mr. B., Idée generale de la theologie payenne Servant de Refutation au Systeme de Mr. Bekker Touchant L'existence & L'Operation des demons ..., 1699, 1st edition, hleather, kl.8vo, 227pp, Amsterdam, Jean du Fresne, 13.7x9cm, nice copy, rare E 150,- 

11444 Mrs. Molesworth, Little miss Peggy. Only a nursery story, 1893, 4th edition, cloth, kl.8vo, 195pp, illustrated by Walter Crane, name on endpapers, endpapers slightly stained pages. E 25,- 

9237 Muller Fz. S., De Utrechtsche archieven. I. Schilders-vereenigingen te Utrecht. Bescheiden uit het Gemeente-archief, 1880, 1e druk, halflinnen, 176pp, Utrecht, J.L.Beijers, blinde band, zeldzaam E 50,- 

9005 Multatuli, Aleid. Twee fragmenten uit een onafgewerkt Blyspel, A'dam, Versluys, 1891, 1e druk, karton, 74pp, rug besch., los in de band, hoek uit schutblad E 10,- 

11102 Nijhoff P., Het voornaamste uit de geschiedenis van Gelderland aan jongelieden verhaald, 1869, 2e herz. druk, karton, kl.8vo, 339pp, rug en achterplat ontbreken, boekblok ligt los, geen illustraties E 15,- 

2790 Oldenborgh P. v., De belegering en verdediging van de Willemstad in Maart MDCCXCIII, 1793, 1e druk, karton, 144pp, Dordrecht, A.Blussé en Zoon en J.Allart, met 8 gravures, waarvan 5 uitvouwbaar, rug zwaar beschadigd, stevig boekblok, naam op schutblad, lijst intekenaren, SCHAARS E 450,- 

9665 Oudemans C.A.J.A. (red), Neerland's plantentuin. Afbeeldingen en beschrijvingen van sierplanten voor tuin en kamer. Eerste deel, Groningen, Wolters Noordhoff, 1865, 1e druk, halfleer, gr.8vo, 158pp, met 18 chromolito's, waarvan sommige licht roestvlekkige pagina's. aan de randen, rug besch (los van achterplat) E 125,- 

9562 Ozanam A.F., La civilisation Chrétienne chez les Francs - Recherches sur l'histoire ecclésiastique, politique et littéraire des temps mérovingiens et ..., 1850, 1st edition, hleather, 492pp, Liège, J.G.Lardinois E 25,- 

9921 Paffenrode J. v., Der Grieken en Romeynen krygs-handel: Ofte Beschrijvinge van de Griekse en Roomse land-militie waer onder vele outheden dier Volkeren ..., 1686, 2e druk, perkament, 4vo, 392pp, Leiden, Pieter vander Meersche, met talrijke ills. waarsch. van Van der Ulft, zeer zeldzaam, pakket E 1950,- 

8479 Parny E., Les galanteries de la bible Avec une Eau-Forte, 1892, 2e druk, hcloth, kl.8vo, 118pp, Bruxelles, H. Levacher, not numberd copy of 250 copies, with an original etching, uncut E 25,- 

3505 PELKWIJK J.ter, Beschrijving van Overijssels watersnood in Februarij 1825, 1826, 2e druk, karton, 288pp, Clement, de Vri en van Stégeren, Zwolle, rug licht beschadigd, met 3 gravures en frontispice, enkele verbetringen met pen, met krantenknipsel over de watersnood, naam op titelblad E 495,- 

13359 Perelaer M.T.H., Het kamerlid Van Berkenstein in Nederlandsch-Indië, 1888, 1st edition, cloth, folio, 387pp, 2 volumnes, with 57 + 50 clear chromo lithographs, both spines damaged, some foxing, rare, pakket E 750,- 

11790 Persille L.F., Handleiding der algemeene natuurkunde van den zieken mensch, ten gebruike bij het onderwijs aan 's rijks kweekschool voor militaire geneeskundigen, 1850, 1e druk, halflinnen, 413pp, Utrecht, J.G.van Terveen en Zoon E 125,- 

8522 Picard L.B., Le Gilblas de la révolution ou Les confessions de Laurent Giffard, 1824, 2nd edition, hcloth, kl.8vo, ca.850pp, Paris, Baudouin PFrères, 5 volumes in 2 books, with 5 engraved frontispieces, l.signs of usage E 75,- 

11789 Plutarchus, Tome II de la vie de Themistocle, Camillus, Pericles, Fabius Maximus, Alcibiade & Coriolan, ca.1800, 2nd edition, leather, kl.8vo, 568pp, De levens van Grieken en Romeinen onderling vergeleken, in het Frans, voor- en achterplat besch., met gravures, pakket E 40,- 

4226 Reclus É., De oorspronkelijken. Sudiën over vergelijkende volkenkunde. Oostelijke en westelijke Eskimo's, Apachen, Monticolen der Nilgherris, Nairs, Khonds, 1898, 1e druk, linnen, 417pp, keurig ex bibliotheek exemplaar met wat papierresten op schutblad en 3 bibliotheekstempels binnenin, sm. E 12,- 

10370 Ritter P.H., Eene halve eeuw 1848-1898 nederland onder de regeering van koning willem den derde en het regentschap van koningin Emma, 1898, 1e druk, ingenaaid, 913pp, A'dam, J.L. Beijers & J. Funke, een paar pagina's liggen los E 15,- 

11772 Royen, M.D. A. van, Florae leydensis prodromus, exhibens plantas, quae in horto academico lugduno-batavo aluntur., 1740, 1e druk, leer, kl.8vo, 538pp, Lugduni Batavorum, Apud Samuelem Luchtmans, met uitgebreide index op Latijnse namen, zeldzaam, pakket E 750,- 

5059 SAILLET A.de, Le mérite des enfants. Galerie anecdotique, 1846, 1e druk, hleather, 544pp, Paris, P.-C.Lehuby, stained pages., avec beaucoup de gravures E 25,- 

5999 Saint-Pierre B. de, Paul & Virginie, 1878, 1st edition, hleather, 250pp, Paris, Alphonse Lemerre, with 7 steel engravings, back damaged, corners plates sl. damaged E 40,- 

8531 Saint-Priest A. de, Histoire de la chute des Jésuites au dix-huitième siècle (1750-1782), 1845, 1st edition, hcloth, 198pp, Bruxelles, Wouter Frères, with an engraving of Clément XIV, spine damaged E 25,- 

9461 Schaepman H.J.A.M., Verzamelde dichtwerken, 1899, 5e herz. druk, kunstleer, 182pp, met een portret door J.Veth, hoek uit schutblad, los in de band E 5,- 

8527 Scheltema J., Geschiedenis der heksenprocessen, eene bijdrage tot den roem des vaderlands, 1828, 1e druk, karton, 312pp, Haarlem, Vincent Loosjes, + 101p aanteekeningen en ophelderingen, rug en achterplat besch., onderstrepingen met pen E 125,- 

13549 Schiller F., Het lied van de klok, ca.1880, 1e druk, linnen, folio, 35pp, Neurenberg, Kunsthandel, Theo Stroefer, met prachtige band en prachtige etsen, voorste schutblad zit los E 20,- 

12779 Schrant J.M., Verkort Lees en Gebedenboek voor Katholijke Christenen. Naar het Hoogduitsch van J.M.Sailer, 1825, 2e herz. druk, leer, kl.8vo, 465pp, naast de frontispice 1 van de 3 ills. aanwezig, rug aan één kant deels los E 20,- 

2385 Sels w.h., Zedelyke uitspanningen bestaande in vier geschiedenissen. Eerste deel, 1771, 1e druk, halfleer, 341pp, rug en 4 gravures ontbreken E 25,- 

4124 SELS W.H., Zedelyke uitspanningen, bestaande in vier geschiedenissen. Eerste deel, 1771, 1e druk, halfleer, 346pp, Amsterdam, F.de Kruyff, met 4 gravures en 1 gezang, enkele stukjes papier van voor- en plat, verder goed ex. van dit bekende werk E 150,- 

11693 Shakespeare W., Outlines to Shakspeare's Tempest: A series of twelve plates; with [selections From] the text in English, German, French and Italian, [1836], 1e druk, cloth, folio, illustrated by H.C.Selous, London, A.Schloss, stained pages., back repaired, etchings clean E 40,- 

9612 Shaw V., The illustrated book of the dog, 1890, 1st edition, cloth, 4vo, 664pp, London, Casell & Company, with 28 chromolithograph plates and many wood engravings, top of spine damaged, stained pages., pakket E 695,- 

11845 Smet C., Heylige en roemweerdige persoonen, De welke ... bezonderlyk medegewerkt hebben om de ROOMSCH-CATHOLYKE RELIGIE IN GEHEEL NEDERLAND, ..., 1808, 1e druk, halfleer, 508pp, Brussel, P.-J.De Haes, rug los in het boek, pakket E 60,- 

12922 Smith F.E., English botany; or, coloured figures of British plants with their essential characters. vol.XXIII, 1806, 1st edition, hleather, 8vo, ca. 80 nice col.ills. by James Sowerby, spine at both sides damaged E 95,- 

11842 Smits F.W. Wilhelmo, Psalterium vulgatum versione Belgica, tomus I, 1744, 1e druk, leer, 843pp, Antverpiae, Petri Jouret, hoekje uit onderkant rug, pakket E 250,- 

8281 STAMPERIUS J., Keetje, Sijthoff, ca.1898, 1e druk, linnen, 76pp, serie "De kindervriend", ills., boekblok tegen rug geplakt, verder goed ex. E 60,- 

12441 Stellwagen A.W., Van en naar Indië. Valentijn's 1ste en 2de uit- en thuisreis, voorafgegaan door Busken Huets litterarisch-critische studie over François Valentyn, 1882, 1e druk, ingenaaid, kl.8vo, 189pp, 's-Gravenhage, H.J.Stemberg, rug besch., naam op omslag E 18,- 

8609 Strada F., Supplement a l'histoire des guerres civiles de Flandre sous Philippe II, roi d'Espagne, du pere famien strada, et d'autres auteurs, 1729, 1st edition, leather, kl.8vo, 560pp, A'dam, Pierre Michiels, bottom of spine of vol.1 damaged, with 3 engravings, VERY RARE E 175,- 

11791 Strootman H., Vraagstukken en oefeningen, ter toepassing van het geleerde in de beginselen der stelkunst van S.F. Lacroix, 1840, 2e herz. druk, karton, 110pp, Breda, Van Gulick en Hemans, gebruikssporen E 40,- 

11975 Suderman G., Isaaci Newtoni, Eq.Aur. ad Danielis Profetae Vaticinia, nec non Sancti Joannis Apocalypsin, Observationes. opus postumum, 1737, 1st edition, hleather, 223pp, Amstelodami, Martinum Schagen, top & bottom back & corners damaged, rare E 350,- 

8386 Susemihl A.J., Eisenbahn-bauwesen für bahnmeister und bauausseher, 1892, 5e herz. druk, linnen, kl.8vo, 428pp, met talrijke ills., Wiesbaden, Verlag von J.F.Bergmann, pakket E 100,- 

9955 Tennyson, Enoch Arden, 1895, 5e herz. druk, leather, kl.8vo, 86pp, with numerous illustrations, Berlin, Hermann Seemann Nachfolger, borders back sl.dam. E 10,- 

2843 Theuriet A., L'Abbé Daniel, 1893, 1st edition, cloth, kl.8vo, 161pp, Paris, Alphonse Lemerre, ills., slightly stained cover E 10,- 

10129 Thiers A., Geschiedenis van het consulaat en het keizerrijk, 1873-80, 1st edition, halflinnen, gr.8vo, ca.3000pp, Schiedam, H.A.M. Roelants, 5 delen, pakket E 49,- 

8734 Tine, Uilen-geluk. Tekst van Tine. Geteekend op steen door Th. van Hoytema, 1895, 1e druk, halflinnen, 20pp, A'dam, C.M.van Gogh, met 20 lithografiën, prachtig exemplaar (minieme breukjes aan bovenkhoeken kaft), SCHAARS E 395,- 

10829 Tirion i., Hedendaagsche historie, of Tegenwoordige staat van alle volken; XXI. deel; Vervolgende den tegenwoordigen staat der Vereenigde Nederlanden,, 1758, 1e druk, leer, kl.8vo, 447pp, Amsterdam, Isaak Tirion, vervolg titel: "en vervattende in 't byzonder die van Utrecht", hoekje uit onderk.rug, N.B: zonder illustraties, pakket E 250,- 

10832 Tirion i., Tegenwoordige staat der Vereenigde Nederlanden, twaalfde deel, Vervolgende de beschryving van de provincie van Utrecht, 1772, 1e druk, perkament, kl.8vo, 450pp, Amsterdam, Isaak Tirion, N.B: zonder illustraties, titel op rug van blinde band geschr, over o.a. A'foort, Rhenen, Wijk bij Duurstede en Montfoort, katern v.10 pag. los, pakket E 250,- 

10831 Tirion i., Tegenwoordige staat der Vereenigde Nederlanden, elfde deel, Behelzende eene beschryving van de provincie van Utrecht, 1758, 1e druk, halfleer, kl.8vo, 447pp, Amsterdam, Isaak Tirion, met 140 pagina's over de stad Utrecht, N.B: zonder illustraties, randen rug beginnen hier en daar iets te scheuren,naam op titelblad, pakket E 250,- 

2519 TOLLENS H., Gedichten. Eerste deel, 1822, 4e druk, ingenaaid, 218pp, oorspr. blind (besch.) omsl. E 18,- 

3918 TöPPFER R., Premiers voyages en zigzag ou excursions d'un pensionnat en vacances dans les cantons suisses / nouveaux voyages en zigzag a la grande-Chartreuse..., 1877/78, 4e druk, leather, 934pp, Paris, Garnier Frères, 2 volumes (7th / 4th printing), endpapers missing, with numerous etches, morocco, slightly stained pages. E 150,- 

11973 Traudenius D., Tyd-zifter, dat is, Korte verhandelingen van de Onderscheidinge en Afdeelinge des Tyds. Nevens een Eeuwigduurende Almanak, 1700, 3e herz. druk, karton, kl.8vo, 151pp, A'dam, Pieter Scepérus, stukken van ca.10 pag. ontbreken, laatste 10 pagina's liggen los, deel rug ontbreekt, naam op schutblad, zeer schaars E 95,- 

11840 Tuinman C., Vervolg op de fakkel der Nederduitsche taale, opgedolven uit de aaloude oorsprongen, 1731, 1e druk, perkament, 263pp, Middelburg, Michiel Schryver, band smoezelig, naam op schutblad E 195,- 

13435 Uildriks F.J. v. e.a., Vlinderwereld. Honderd Nederlandsche vlinders en rupsen, afgebeeld, beschreven en in hun leven geschetst, A'dam, Versluys, 1899, 1e druk, linnen, kl.8vo, 108pp, mooi ex., naam op schutblad, naam op titelblad E 65,- 

8191 Vergers P., Blikken in het verleden voor het Nederlandsche volk. Beschreven en afgebeeld, 1876/77, 1e druk, halflinnen, 1280pp, 2 boeken met steendrukken, rug dl.1 licht beschadigd E 50,- 

3912 VERNE J., Aventures de trois russes et de trois anglais dans l'Afrique Australe, 1872, 1st edition, cloth, 204pp, illustrated by Ferat / Pannemaker, Paris, J.Hetzel, endpapers missing, stained pages., upper side and bottom back slightly damaged E 60,- 

11054 VERNE J., Découverte de la Terre, ca.1880, 1st edition, cloth, kl.4vo, 464pp, with numerous illustrations, Paris, J.Hetzel et Cie, all edges goldplated, top and bottom spine damaged, cover discolored, corners sl.bumped, slightly stained pages., pakket E 50,- 

3910 VERNE J., De la terre a la lune. Trajet direct en 97 heures 20 minutes / Autour de la lune, (1872), 1st edition, leather, 352pp, illustrated by Montaut/Bayard (41+44), Paris, J.Hetzel, 2 volumes in 1, 172 + 180pp, decorated brown morocco, gravures par Pannemaker / Hildibrandi, text on endpapers, corner cut from endpaper, stained pages E 150,- 

3917 VERNE J., Vingt mille lieues sous les mers, (1871), 1st edition, leather, 438pp, Paris, J.Hetzel, decorated brown morocco, 111 desins par De Neuville / Riou , endpapers missing, stained pages, , top of back sl.damaged E 65,- 

1395 Verver B. (red), Lucifer. Een volksboek tot verbreiding van natuurwetenschap. Derde deel, ca.1875, 1st edition, halflinnen, 568pp, met 4 litho's en 1 chromolitho, gebruikssporen, schutbladen ontbreken, pakket E 10,- 

8518 Vicomterie L. de la, Les crimes des papes, 1857, 1st edition, hcloth, gr.8vo, 477pp, Bruxelles, J.-B. Hausman, with 8 engravings E 95,- 

1960 Vinet A., Homiletiek of theorie der prediking. Eerste deel, 1854, 1e druk, karton, 312pp, rug, achterkant en hoek pag. 312 ontbreken E 7,- 

1680 Vondel J. v., Palamedes of Vermoorde Onnozelheit, treurspel, Met aenteekeningen uit 's Dichters mondt opgeschreven / Hekeldichten, met aenteekeningen, 1736, 3e herz. druk, ingenaaid, kl.8vo, 261pp, Amersfoort. By Pieter Brakman, Den derden druk merkelijk vermeerdert, blind omslag, hoek uit schutblad, gebruikssporen, met 11 gravures, enkele pag.achterin gevlekt E 75,- 

0627 VOSMAER C., Amazone, 1880, 1e druk, linnen E 14,- 

9783 VOSMAER C., Inwijding, Leiden, Martinus Nijhoff, 1896, 3e druk, linnen, 330pp, rug l.besch E 4,- 

0629 VOSMAER C., Inwijding, Leiden, Martinus Nijhoff, 1896, 3e druk, linnen, 330pp, rug l.besch E 4,- 

12778 Wagenaar J., Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen der nu Vereenigde Nederlanden, inzonderheid die van Holland, ..., 1742, 3e druk, ingenaaid, ca.1500pp, A'dam, Johannes Allart, deel 8, 9 en 19, uitslaande platen van Vlissingen, Deventer, Breda, Nijmegen, Oostende, Den Haag, bndn zw. besch., boekbl. intact, pakket E 100,- 

10840 Welsch A.G., Oud-Utrecht. Voornaamste Bladzijden ui de Geschiedenis van de stad en de provincie Utrecht, 1893, 1e druk, linnen, 234pp, Utrecht, Joh.de Liefde, met gravures, los in de band E 8,- 

10842 Welsch A.G., Oud-Utrecht. Voornaamste Bladzijden ui de Geschiedenis van de stad en de provincie Utrecht, 1893, 1e druk, linnen, 234pp, Utrecht, Joh.de Liefde, met gravures, , naam op titelblad E 15,- 

10874 Welsch A.G., Oud-Utrecht. Voornaamste Bladzijden ui de Geschiedenis van de stad en de provincie Utrecht, 1893, 1e druk, linnen, 234pp, Utrecht, Joh.de Liefde, met gravures, matig exemplaar E 7,- 

10877 Welsch A.G., Oud-Utrecht. Voornaamste Bladzijden ui de Geschiedenis van de stad en de provincie Utrecht, 1893, 1e druk, linnen, 234pp, Utrecht, Joh.de Liefde, met gravures, los in de band E 8,- 

4834 WILP S.M.v.d., Gedichten / Oprecht verhaal wegens het portraitteeren van mejuffrouw Sara Maria van der Wilp door Marinkelle (22 pp), 1772, 1e druk, halfleer, kl.4vo, 300pp, Amsterdam, Pieter Meijer, op titelpag. vignet Rein.Vinkeles, 2 portr v. Sara Maria v.d. Wilp, bovenk.rug gerep., onder l. ingescheurd, vast aan pagina's (org?) E 275,- 

4832 WINTER N.S. v., De jaargetyden in vier zangen, 1769, 1e druk, halfleer, 8vo, 198pp, Amsteldam, Pieter Meijer, aanhechting rug voorkant half los, stukje aan bovenkant weg, op titelpagina vignet door S. Fokke, rug zit aan pagina's vast (orgineel?), naam op schutblad E 100,- 

6967 Witt Mme de, Un patriote au XIVe siècle. Les héroines de Harlem - une heureuse femme. Scènes historiques, sixième série, 1888, 1st edition, cloth, gr.8vo, 300pp, Paris, HACHETTE, with 84 gravures by E.Zier, endpapers missing, goldplated, slightly stained pages. E 20,- 

11594 Witte E.Th., Handleiding tot het kweeken van planten in huis. Naar Riese's "Wöhnungsgärtnerei " bewerkt, H.D.Tjeenk Willink, 1889, 1e druk, linnen, 283pp, met ruim 150 houtgravures tussen de tekst E 30,- 

3506 WOUDE Joh. v. (verz), Mijn Vertelselboek. Keur van nieuwe, oorspronkelijke vertellingen, Deventer, AE.E.Kluwer, ca.1895, 2e druk, linnen, 227pp, geillustreerd door E.S.Witkamp Jr. E 8,- 

10844 Zangemeister K. (hrsg.), Die wappen, helmzierden und Standarten der Grossen Heidelberger Liederhandschrift (Manesse-Codex), 1892, 1st edition, leather, folio, Görlitz u.a., Sichert, mit 62 chromolithogr., very rare, top spine sl.damaged, otherwise a very nice copy E 250,- 

8498 Zuerus Van Boxhorn M., Nederlandsche historie, behelsende de staat van de Nederlandsche Kerk voor de hervorming... / Den Nederlandschen Sulpitius, van Jacobus Baselius, 1732, 2e druk, leer, kl.8vo, 690pp, 2 werken in een band, het eerste deel bevat 12 gravures, waarvan 4 uitvouwbaar, boven- en onderk. rug besch., hoeken onderk. besch. E 195,- 


HOOFDPAGINA